BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem KELOĞLU, Mehmet MARANGOZ
METAVERSE VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ: MARKALARIN METAVERSE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER
 
Geleneksel pazarlama faaliyetlerinin yerini giderek dijital pazarlama anlayışının aldığı günümüzde Metaverse gibi sanal gerçeklik faaliyetlerin yürütüldüğü platformların kullanılması farklı sektörler için avantajlar sunmaktadır. Metaverse, insanların sanal ve fiziksel dünya ile etkileşime girme şekillerini derinden etkileyecek potansiyel taşımaktadır. Metaverse, pazarlama dünyasında büyük bir değişimi temsil etmekte ve gelecekte daha fazla marka ve işletme, metaverse içinde etkin bir şekilde var olmak için stratejiler geliştirmektedirler. Markaların, tüketicilerin ilgi alanlarına, beklentilerine ve bu yeni dijital dünyanın dinamiklerine uygun pazarlama stratejileri geliştirmesi önemlidir. Pazarlama dünyasını büyük ölçüde etkilemeye başlayan ve gelecekte daha fazla etki yaratacağına inanılan kavram olan Metaverse, işletmeler tarafından yeni bir alan olarak görülmektedir. Markaların metaverse platformlarına uyum sağlamak için çaba sarf etmeleri, sanal dünya içinde faaliyet göstermeleri, rekabet avantajı sağlamaları açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; literatürde sınırlı sayıda çalışmanın olduğu Metaverse kavramını ele almak ve işletmelerin pazarlama uygulamalarında kullanım alanlarını örneklerle açıklamaktır. Pazarlama alanında metaverse kavramını irdeleyen bu çalışma, işletmelerin ve markaların pazarlama alanındaki uygulamalarına farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamıştır. Gelecekte işletmeler ve markalar bu alanda daha fazla yer alacak ve bu alanın kullanım alanlarının genişleyeceği öngörülmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6037-3317

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Pazarlama, Metaverse Pazarlaması 


Keywords: