BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet BAŞALP
1- MARKA VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ

  Özet  
Arif SEMERCİ
2- BİTKİSEL ÜRETİMDE GÜBRE KULLANIMI DESTEKLEME UYGULAMASI: ÇELTİK, KANOLA VE PAMUK ÖRNEĞİ

  Özet  
Arif SEMERCİ
3- SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEKLEME UYGULAMASI: ÇELTİK, KANOLA VE PAMUK ÖRNEĞİ

  Özet  
Aysun VARAN, Aslıhan BEKAROĞLU ÖZATAR
4- DİJİTAL İÇERİK PAZARLAMASINDA MİZAHIN KULLANILMASI: Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYADA MİM PAZARLAMASINA İLİŞKİN ALGILARININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Beyhan Gizem DİKİCİ, Yılmaz AYDIN
5- YABANCI SERMAYEYE DAYALI BÜYÜME POLİTİKASI VE 2018 DÖVİZ KRİZİ

  Özet  
Cevriye YÜKSEL YILDIRIM
6- SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ VE SEÇİLİ AB ÜLKELERİ

  Özet  
Cevriye YÜKSEL YILDIRIM
7- VERGİ GELİRLERİ VE ENFLASYON ARASINDA İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet  
Derese KEBEDE TEKLIE, Mete Han YAĞMUR
8- EFFECT OF ECONOMIC GROWTH ON CO2 EMISSION IN AFRICA: DO FINANCIAL DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION MATTER?

  Özet  
Dilek AKBAŞ AKDOĞAN
9- YEŞİL EKONOMİ VE KURALA BAĞLI MALİYE POLİTİKALARI: “YEŞİL ALTIN KURAL” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Fatih DEMİR
10- ÜRETİCİ VE PERAKENDE FİYATLARI ARASINDAKİ FİYAT GEÇİŞKENLİĞİ’NİN İNCELENMESİ: YUMURTA PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet  
Gülşah ŞİŞMAN
11- EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEMESİ

  Özet  
Kader EROL, Ertan EROL
12- DİJİTAL PAZARLAMADA BİR BAŞARI HİKAYESİ: JEFF BEZOS NASIL BAŞARDI?

  Özet  
Meziyet NARİN
13- GASTRONOMİ TURİZMİNİN GELİŞMESİNDE YEREL LEZZETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: BURHANİYE / KIRTIK ÖRNEĞİ

  Özet  
Meziyet NARİN
14- DARKALE’NİN (TARHALA) KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mustafa Caner TİMUR, İhsan KURTBAŞ
15- COV-19 SAĞLIK KRİZİ SONRASI YAŞANAN ENFLASYONİST SÜREÇTE KONUT SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖZELİNDE İKİNCİL VERİLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

  Özet  
N. Çağrı YAZAR, Tolga AKSOY
16- LATİN AMERİKA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ

  Özet  
Neslişah ÖZDEMİR
17- TÜRKİYE’DE PAZARLAMA ALANINDAKİ TÜKETİCİ DİNDARLIĞI KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Nurhussen HUSSIEN, Ekrem GÜL
18- TURKISH OUTWARD FDI, A MATTER FOR AFRICAN GROWTH? A PANEL DATA ANALYSIS ON SELECTED AFRICAN COUNTRIES

  Özet  
Perihan ABAY
19- ÖZEL SEKTÖR KURUMLARININ STRATEJİK YÖNETİM VE FİNANSAL YÖNETİM İLİŞKİSİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Perihan ABAY
20- ORTA ÖLÇEKLİ KOBİLERDE STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI, BÜYÜME VE REKABETÇİLİK: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

  Özet  
Salih AÇIKALIN, Hasan Hüseyin YILDIRIM
21- COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YER ALAN BANKALARIN KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI

  Özet  
Seda DÖNMEZ, Hasan Hüseyin YILDIRIM
22- MARMARA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SERBEST BÖLGELERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet  
Sema ONARAN, Neslihan ŞENOL
23- THE EFFECTS OF FDI INFLOWS AND TRADE OPENNESS ON INCOME INEQUALITY IN TURKIYE

  Özet  
Seyhun TUTGUN
24- PARA POLİTİKASI ŞOKLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Sezen GÜNGÖR, Hatice ER
25- KURUMSAL YATIRIMCILAR VE YATIRIM DAVRANIŞLARI

  Özet  
Soner KÜNÇ, Süleyman ÇELİK
26- EKONOMİK KOMPLEKSİTENİN ÇIKTI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR AMPİRİK KANITLAR

  Özet  
Yasin AKSOY
27- ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMDE ÖRGÜTSEL BİLİŞSEL SİNİRBİLİMİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

  Özet  
İbrahim Emre GÖKTÜRK
28- TÜRKİYE’ DE YAYINLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER DE ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK KAVRAMINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

  Özet  
İlyas Kays İMAMOĞLU
29- HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, FAİZ ORANI, DÖVİZ KURU VE ENFLASYON: RUSYA EKONOMİSİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

  Özet  
Özgür UYSAL
30- BREZİLYA’DA REEL DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALARIN İHRACAT VE İTHALATA ETKİSİNİN VAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Özlem KELOĞLU, Mehmet MARANGOZ
31- METAVERSE VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ: MARKALARIN METAVERSE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

  Özet  
Şerife KAZANCI SUNAOĞLU
32- ULUSAL PAZARLAMA LİTERATÜRÜNDE META-ANALİZ YÖNTEMİNİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER