BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Arif SEMERCİ
1- BİTKİSEL ÜRETİMDE GÜBRE KULLANIMI DESTEKLEME UYGULAMASI: ÇELTIK, KANOLA VE PAMUK ÖRNEĞİ

  Özet  
Arif SEMERCİ
2- SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEKLEME UYGULAMASI: ÇELTIK, KANOLA VE PAMUK ÖRNEĞİ.

  Özet  
Gökhan CAN
3- RANKING COURNOT AND SUPPLY FUNCTION EQUILIBRIA IN A DUOPOLY WITH HORIZONTAL AND VERTICAL PRODUCT DIFFERENTIATION

  Özet  
Kader EROL, Ertan EROL
4- DİJİTAL PAZARLAMADA BİR BAŞARI HİKAYESİ: JEFF BEZOS NASIL BAŞARDI?

  Özet  
Perihan ABAY
5- ÖZEL SEKTÖR KURUMLARININ STRATEJİK YÖNETİM VE FİNANSAL YÖNETİM İLİŞKİSİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Perihan ABAY
6- ORTA ÖLÇEKLİ KOBİLERDE STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI, BÜYÜME VE REKABETÇİLİK: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER