BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet Can ACAR, Levent GÜNTAY, Emrah AHİ, Gökhan SÜMER
1- ANALYSIS OF OPTIMAL EXECUTION MODEL FOR TURKEY STOCK MARKET UNDER ALMGREN-CHRISS FRAMEWORK

  Özet  
Atila BEDİR
2- TÜRKİYE İMALAT SANAYİİ DIŞ TİCARETİNDE UZMANLAŞMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ayça Akarçay ÖĞÜZ, Sedat ÇEREZ
3- POLİTİK BELİRSİZLİK VE İŞLETME KARLILIĞI: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Bekir GEREKAN
4- ENTELEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ HASILAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Cevriye YÜKSEL YILDIRIM
5- MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEST EDİLMESİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ

  Özet  
Dilara AYLA, Kezban AYRAN CİHAN
6- BRICS-T ÜLKELERİNDE HİZMET SEKTÖRÜ KATMA DEĞERİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Dilek KILIÇ
7- SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ İÇİN EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ecem BÖREKÇİ DİLSİZLER, Cevriye YÜKSEL YILDIRIM
8- GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet  
Eda KÖSE
9- KOMİTE KURULU ÖZELLİKLERİNİN MUHASEBE MUHAZAKARLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Elif KOÇ, Müjde AKSOY
10- MARKETING MIX IN MARINA SERVICES AFTER COVID-19 PANDEMIC

  Özet  
Emine ŞENBABAOĞLU DANACI
11- İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞ DEĞERLERİ KAPSAMINDA KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Gonca YÜZBAŞI KÜNÇ
12- AR-GE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE

  Özet  
Gonca YÜZBAŞI KÜNÇ
13- BULANIK KÜMELEME İLE TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN TARIMSAL ÜRETİM GÖSTERGELERİ İLE BİR UYGULAMA

  Özet  
Gürkan ÇALMAŞUR, Hüseyin DAŞTAN, Meryem AYSİN, Fatmanur ORAL
14- FİRMALAR ARASINDAKİ REKABETİN OYUN TEORİSİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

  Özet  
Gökhan SÜMER, Ahmet Can ACAR
15- STUDY FOR OBTAINING HISTORICAL MARKET DATA FROM ITCH DATA FEED

  Özet  
Hediye YÜRÜYEN KILIÇ, Ebru TÜMER KABADAYI, İnci DURSUN
16- EXTENDING NORMATIVE APPROACH FOR PROMOTING DISTINCT SUSTAINABLE CONSUMPTION PRACTICES: COST-BENEFIT EVALUATIONS

  Özet  
Hüseyin DAŞTAN, Gürkan ÇALMAŞUR, Fatmanur ORAL, Meryem AYSİN
17- BİR POLİTİKA ARACI OLARAK DAVRANIŞSAL İKTİSAT: VARSAYILAN ETKİSİNİN BES ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

  Özet  
Leyla BAŞTAN TÖKE, Mine ÜZÜMCÜOĞLU
18- FOSİL ENERJİ KAYNAKLARI PAZARINDA BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ İNCELEMESİ

  Özet  
M. Utku ÖZMEN
19- DOES CULTURE AFFECT CONSUMER BEHAVIOR? EVIDENCE FROM HOTEL RATINGS AT BOOKING.COM

  Özet  
Mehmet ÖZÇALICI
20- TEKNOLOJİ MAĞAZALARI İÇİN ABC STOK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ UYGULAMASI

  Özet  
Metin SAYGILI, Aydın ÖZDEMİR
21- ÜRÜN TÜKETİM PRESTİJİNİN MÜŞTERİ İLGİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: FİRMAYA BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ

  Özet  
Muhammet KOCAMAN, Fatma PAMUKÇU
22- COVİD-19 PANDEMİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA LİSTELENEN FİRMALARIN SERMAYE YAPILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Müjde AKSOY, Elif KOÇ
23- A MARKETING STRATEGY IN SUPPLY-DEMAND MANAGEMENT: DE-MARKETING

  Özet  
Nermin GÜNEY, Sertaç HOPOĞLU
24- TEKNOLOJİK YENİLİK-YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI VE FİNANSAL KRİZ İLİŞKİSİ

  Özet  
Neslihan ŞENOL, Sema ONARAN
25- INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY TRENDS IN TURKIYE AND THE ROLE OF EMPLOYMENT POLICIES

  Özet  
Neslihan ŞENOL, Sema ONARAN
26- THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC GROWTH AND UNEMPLOYMENT WITH INCOME INEQUALITY IN BRICS-T COUNTRIES

  Özet  
Nurullah TAŞ
27- ADİL PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ ALGISININ ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN ÖNEMİNDE KUŞAKSAL FARKLILIKLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Nurullah TAŞ
28- AKILLI ŞEHİR SAHİPLİĞİ BAKIMINDAN ÜLKELERİN COVİD-19 PANDEMİSİNE KARŞI PROAKTİFLİK HALİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Pınar UÇAR, Gökhan AKEL
29- TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Rabiya GÖKÇE ARPA, Süleyman DÜNDAR
30- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Satıgül TURALI
31- TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İZAHA DAVET KURUMU

  Özet  
Saule YOLCU
32- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ GELİŞMELER: TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ÖRNEKLERİ İLE

  Özet  
Sedat COŞKUN
33- BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 700, 705 VE 706 ÇERÇEVESİNDE BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SPOR ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Sinan DURMUŞALİOĞLU, Dilek DEMİRBAŞ
34- BANKACILIK KRİZLERİ ERKEN UYARI SİSTEMLERİ VE GELİŞMİŞ-GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

  Özet  
Süreyya KOVACI
35- REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Tuğba KILIÇER, Mustafa SÜZEN
36- TÜKETİCİLERİN GELENEKSEL VE İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KARAR VERME TARZLARI FARKLILAŞIYOR MU? SAMSUN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Tuğba YEĞİN
37- YEŞİL PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDE YEŞİL MARKA DEĞERİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

  Özet  
İbrahim MERT
38- MUHASEBE EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMASINDA ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM: DİJİTALLEŞME VE MODERN YÖNTEMLER

  Özet  
İlknur KOÇYİĞİT BAYNİŞ, Fatih GEÇTİ
39- TÜKETİCİLERİN ZENOSENTRİZM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Özge DEMİRKALE
40- BİTCOİN İLE SEÇİLİ EMTİA VE BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

  Özet  
Özge İZDEŞ TERKOĞLU
41- YOUNG AND IDLE-UNDERSTANDING THE TRENDS IN NEET

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Serdar ÖZTÜRK, Halit UYGUR
1- ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE VE AB-28 ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

  Özet