KOMİTE VE KURULLAR

   KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

(Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Michael KUYUCU

(İstanbul Galata Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Prof. Dr. Aigul ZABİROVA

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Ketut ARDHANA

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Muammer CENGİL

Prof. Dr. Mourad MOULAİ

Prof. Dr. Noziran ABDUL GHANİ

Prof. Dr. Nurcan METİN

Prof. Dr. Rosita HENRY

Prof. Dr. Ahmet Semih UZUNDUMLU

Doç. Dr. Glenn DAWES

Dr. Yekti MAUNATİ

Dr. Garry COVENTRY

  

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Gökhan MACİT

Av. Onur BAYKAN

Av. Saltuk Buğra SON

 

KONGRE SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gökşen ARAS