BİLİMSEL PROGRAM

  

9. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

 

9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMY ADMINISTRATION AND MARKET SURVEYS

 

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM

AÇILIŞ / OPENING

 

19 EKİM 2023 / 19 OCTOBER 2023

ISTANBUL - TURKIYE

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

PROF. DR. AYHAN AYTAÇ

Kongre Başkanı - Chairman of Conference

 

19 EKİM / OCTOBER 2023 – SAAT: 09:30 TIME: 10:00 (GMT+3)

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 

10:00 – 14:00 (GMT+3) (19 EKİM - OCTOBER 2023)

 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. AYHAN AYTAÇ

ADMIN

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTI (Pakistan) (10:00) (GMT+3)

Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (India) (10:20) (GMT+3)

Prof. Dr. Mohammad Nazim UDDIN (Bangladesh) (10:40) (GMT+3)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (Türkiye) (11:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Michael (Mihalis) KUYUCU (Türkiye) (11:20) (GMT+3)

Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (Türkiye) (11:40) (GMT+3)

Assoc. Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Türkiye) (12:00) (GMT+3)

Assist. Prof. Hatice Nur GERMİR (Türkiye) (12:20) (GMT+3)

Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA (Türkiye) (12:40) (GMT+3)

Assoc. Prof. Emre DÜNDER (Türkiye) (13:00) (GMT+3)

Nazlı SARP (Türkiye)

Zehra KARAKAŞ (Türkiye)

Assist. Prof. Perihan ABAY (Türkiye)

Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA (Argentina)

 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                          : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time           : 19 OCTOBER 2023 – 13:30 – 19:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)  : Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                Prof. Dr. Gülsen DEMİR

                                                                Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA

                                                                Assist. Prof. Hatice Nur GERMİR

                                                                Admin

13:30

Ahmet BAŞALP

MARKA VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ

13:40

Arif SEMERCİ

BİTKİSEL ÜRETİMDE GÜBRE KULLANIMI DESTEKLEME UYGULAMASI: ÇELTİK, KANOLA VE PAMUK ÖRNEĞİ

13:50

Arif SEMERCİ

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEKLEME UYGULAMASI: ÇELTİK, KANOLA VE PAMUK ÖRNEĞİ

14:00

Aysun VARAN, Aslıhan BEKAROĞLU ÖZATAR

DİJİTAL İÇERİK PAZARLAMASINDA MİZAHIN KULLANILMASI: Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYADA MİM PAZARLAMASINA İLİŞKİN ALGILARININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

14:10

Beyhan Gizem DİKİCİ, Yılmaz AYDIN

YABANCI SERMAYEYE DAYALI BÜYÜME POLİTİKASI VE 2018 DÖVİZ KRİZİ

14:20

Cevriye YÜKSEL YILDIRIM

SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ VE SEÇİLİ AB ÜLKELERİ

14:30

Cevriye YÜKSEL YILDIRIM

VERGİ GELİRLERİ VE ENFLASYON ARASINDA İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

14:40

Derese KEBEDE TEKLIE

EFFECT OF ECONOMIC GROWTH ON CO2 EMISSION IN AFRICA: DO FINANCIAL DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION MATTER?

14:50

Dilek AKBAŞ AKDOĞAN

YEŞİL EKONOMİ VE KURALA BAĞLI MALİYE POLİTİKALARI: “YEŞİL ALTIN KURAL” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

15:00

Fatih DEMİR

ÜRETİCİ VE PERAKENDE FİYATLARI ARASINDAKİ FİYAT GEÇİŞKENLİĞİ’NİN İNCELENMESİ: YUMURTA PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

15:10

Gülşah ŞİŞMAN

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEMESİ

15:20

Gökhan CAN

RANKING COURNOT AND SUPPLY FUNCTION EQUILIBRIA IN A DUOPOLY WITH HORIZONTAL AND VERTICAL PRODUCT DIFFERENTIATION

16:00

Kader EROL, Ertan EROL

DİJİTAL PAZARLAMADA BİR BAŞARI HİKAYESİ: JEFF BEZOS NASIL BAŞARDI?

16:10

Meziyet NARİN

GASTRONOMİ TURİZMİNİN GELİŞMESİNDE YEREL LEZZETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: BURHANİYE / KIRTIK ÖRNEĞİ

16:20

Meziyet NARİN

DARKALE’NİN (TARHALA) KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

16:30

Mustafa Caner TİMUR, İhsan KURTBAŞ

COV-19 SAĞLIK KRİZİ SONRASI YAŞANAN ENFLASYONİST SÜREÇTE KONUT SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖZELİNDE İKİNCİL VERİLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

16:40

N. Çağrı YAZAR, Tolga AKSOY

LATİN AMERİKA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ

16:50

Neslişah ÖZDEMİR

TÜRKİYE’DE PAZARLAMA ALANINDAKİ TÜKETİCİ DİNDARLIĞI KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

17:00

Nurhussen HUSSIEN, Ekrem GÜL

TURKISH OUTWARD FDI, A MATTER FOR AFRICAN GROWTH? A PANEL DATA ANALYSIS ON SELECTED AFRICAN COUNTRIES

17:10

Salih AÇIKALIN, Hasan Hüseyin YILDIRIM

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YER ALAN BANKALARIN KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI

17:20

Seda DÖNMEZ, Hasan Hüseyin YILDIRIM

MARMARA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SERBEST BÖLGELERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

17:30

Sema ONARAN, Neslihan ŞENOL

THE EFFECTS OF FDI INFLOWS AND TRADE OPENNESS ON INCOME INEQUALITY IN TURKIYE

17:40

Seyhun TUGUN

PARA POLİTİKASI ŞOKLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

17:50

Sezen GÜNGÖR, Hatice ER

KURUMSAL YATIRIMCILAR VE YATIRIM DAVRANIŞLARI

18:00

Soner KÜNÇ, Süleyman ÇELİK

EKONOMİK KOMPLEKSİTENİN ÇIKTI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR AMPİRİK KANITLAR

18:10

Yasin AKSOY

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMDE ÖRGÜTSEL BİLİŞSEL SİNİRBİLİMİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

18:20

İbrahim Emre GÖKTÜRK

TÜRKİYE’ DE YAYINLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER DE ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK KAVRAMINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

18:30

İlyas Kays İMAMOĞLU

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, FAİZ ORANI, DÖVİZ KURU VE ENFLASYON: RUSYA EKONOMİSİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

18:40

Özgür UYSAL

BREZİLYA’DA REEL DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALARIN İHRACAT VE İTHALATA ETKİSİNİN VAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

18:50

Özlem KELOĞLU, Mehmet MARANGOZ

METAVERSE’ÜN PAZARLAMA UYGULAMALARINA ETKİSİ VE GELECEĞİ

19:00

Şerife KAZANCI SUNAOĞLU

ULUSAL PAZARLAMA LİTERATÜRÜNDE META-ANALİZ YÖNTEMİNİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

19:10

Perihan ABAY

ÖZEL SEKTÖR KURUMLARININ STRATEJİK YÖNETİM VE FİNANSAL YÖNETİM İLİŞKİSİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

19:20

Perihan ABAY

ORTA ÖLÇEKLİ KOBİLERDE STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI, BÜYÜME VE REKABETÇİLİK: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                          : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time           : 19 OCTOBER 2023 – 13:00 – 19:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)  : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                Prof. Dr. Michael KUYUCU

                                                                Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                Assoc. Prof. Emre DÜNDER

                                                                Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                Assist. Prof. Perihan ABAY

                                                                Admin

13:00

Kamal JAVADOV, Cavad ARIF

COMPETITIVE STRATEGIES AND THE IMPORTANCE OF MARKET DYNAMICS

13:10

Zəhra YAĞMUR

CURRENT INNOVATION STUDIES ON DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE TRENDS

13:20

Atabala JABBAROV, Elmira HÜSEYNOV

FACTORS AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR AND PURCHASING DECISIONS

13:30

 Arzu ELIYEVA, Elşad CAMAL

PRICING STRATEGIES AND PROFIT MARGIN MANAGEMENT: A MODEL APPLICATION

13:40

Krastyo VALOV

STRATEGIES APPLIED IN MARKET SEGMENTATION AND TARGET AUDIENCE IDENTIFICATION

13:50

Vasil Ognianov ANTONOVA

EFFECTIVENESS OF MARKETING CAMPAIGNS AND ROI ANALYSIS

14:00

Samuil MANOLEV, Radoslav MESALSKI

A REVIEW OF INTERNATIONAL TRADE AND GLOBAL MARKET ENTRY PRACTICES

14:10

Snezhana BLIZNAKOVA

THE IMPORTANCE OF BRAND MANAGEMENT AND VALUE CREATION FOR CORPORATE BUSINESSES

14:20

Radka VELICHKOV

A LITERATURE REVIEW ON THE CONCEPT OF PRODUCT LIFE CYCLE AND INNOVATION

14:30

Asher ASPER

THE IMPORTANCE OF MARKET RESEARCH AND DATA ANALYSIS TECHNIQUES FOR BUSINESSES

14:40

Melody GRANHOLM, Parker SIMPSON

COMPETITIVE ANALYSIS AND SWOT EVALUATION: A SAMPLE APPLICATION

14:50

Parker SIMPSON, Melody GRANHOLM

COMPETITIVE ADVANTAGE OF MARKETING COMMUNICATION AND ADVERTISING STRATEGIES

15:00

Isabella KEEN

EFFECTS OF EXTERNAL ECONOMIC FACTORS ON BUSINESSES

15:30

Karolin RADNITZ

ECONOMETRIC MODELS AND FORECASTS

15:40

Elea GRUBER

EFFECTS OF FINANCIAL CRISES ON THE ECONOMY

15:50

Angelika SCHÖNBORN

THE IMPORTANCE OF DEMAND FORECASTING AND INVENTORY MANAGEMENT FOR PRODUCTION ENTERPRISES

16:00

Valentin MÖHRING

BUSINESS COST ANALYSIS AND PROFITABILITY CONCEPT

16:10

Bianca BECHTHOLDT, Magdalena RIESZ

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE POLICIES AND RISK MANAGEMENT ON PRODUCTION COSTS

16:20

Felia SPIEGELMANN

THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON MARKETING STRATEGIES

16:30

Stamatis BARAKIS

SAMPLE APPLICATIONS FOR SALES CHANNELS AND DISTRIBUTION STRATEGIES

16:40

Foivi BOULEAS

THE EFFECTS OF HIGH TAX POLICIES ON THE PRODUCTION ECONOMY

16:50

Apollonas STAVREA

INNOVATIVE TECHNOLOGY IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND WORKFORCE PLANNING

17:00

Dewi PASARIBU, Debora SANTI

THE IMPORTANCE OF MARKETING ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES

17:10

Indah SELLO

INVESTMENT VALUATION AND PORTFOLIO DIVERSIFICATION

17:20

Halimah ABDULLAH, Rahmat HIDAYAT

THE IMPORTANCE OF INNOVATION AND PRODUCT DEVELOPMENT PROCESSES

17:30

Sabina MOROSANU

THE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 AND DIGITAL TRANSFORMATION ON BUSINESS

17:40

Rubiano VITRANO

ECONOMIC GROWTH MODELS AND POLICY APPLICATIONS

17:50

Prisca MILANESE, Felicita GUAGLIARDO

COMPETITIVE PRICING AND REACTION STRATEGIES

18:00

Elita CIAVARELLA, Ermenegarda GAMBINI

E-COMMERCE SECURITY AND THE IMPORTANCE OF DATA PRIVACY

18:10

Carmelo MANFREDI

THE EFFECTS OF HUMAN PSYCHOLOGY ON MARKETING PRINCIPLES

18:20

Paula VINTILA

PRACTICES FOR SUSTAINABILITY OF COMPETITIVE ADVANTAGES

18:30

Andrei LUPUL, Serban IGNAT

STRATEGIC PLANNING AND BUSINESS PERFORMANCE: AN APPLICATION ON AN ENTERPRISE

18:40

Danut MOVILA

BUSINESS EXPANSION STRATEGIES AND INVESTMENT OPTIONS: CASE STUDIES

18:50

Madalina Ilie CARAMITRU

PROFITABILITY IMPACT OF EFFECTIVE USE OF MARKETING CHANNELS

19:00

Preecha BUNNAG, Suchart LAMWILAI

DEMAND ELASTICITY AND PRICE ELASTICITY: A LITERATURE REVIEW

19:10

Paramat WATTANA

CORPORATE FINANCE AND THE IMPACT OF CAPITAL COMPANIES ON THE MARKET