BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet BAŞALP
MARKA VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ
 
İşletmelerde kendilerinin ve ürünlerinin alıcılar tarafından diğer benzerlerinden ayrılmasına olanak sağlayan belirteçleri markalarıdır. Bu belirtecin altında tanınır, itimat edilir ve güçlü bir markanın oluşturulması ve sahip olduğu imajın korunması kolay değildir. Büyük çaba ve emek gerektiren bir süreci ifade eder. Bir markanın oluşturulması ve bu markanın pazarda imajının korunup gerçek olmayan imitasyonlarından korunması oldukça zordur. Bu nedenle markanın korunması için markanın tescil süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve markanın pazarda yasal olarak korunması gerekmektedir. Başarılı markaların ürün özelliklerinin ön plana çıkmasının yanında pazarlama stratejilerine uygun şekilde isimlendirilmesi ve benzerlerinden farklılaşması da faydalı olacaktır (Karafakıoğlu, 2021). Pazarda yer alan alıcıların kişisel beklentileri doğrultusunda alım kararı vermelerini etkileyen huşuların en önemlilerinden biriside ürünün markasıdır. Ürünlerin ve firmaların markası pazarda yer alan müşterilerin o ürüne ulaşmak için ödemeyi kabul ettikleri maliyeti de karakterize eder. Ürünlerin markaları üretimi yapan firmanın ve ürünün alıcılar tarafındaki görüntüsüdür. Tüketicilerin aldıkları ürünlerin işlevleri, görüntüsü ve paketlenmesi süreçlerinin tamamı müşterinin düşünce dünyasındaki marka kavramının ifadesidir (Kırdar, 2003). Diğer bir açıdan marka müşterilerin algılarında kendine yer bulan , zihinlerinde konumlandırdıkları içselleştirilmiş bir figürdür (Knapp, 2002). Burada ortaya konan marka kavramı pazarda müşterilerin kendi izlenimlerinin ve satın alınmak istenen ürünü alıcıda oluşturduğu etkisi ile hayata bulmaktadır. Pazarda genel itibarı ile çok sayıda bir birinin ikamesi olan ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin sayı ve çeşitliliği pazarda müşteri konumunda olan bireylerinde aklını karıştırmaktadır. Satın alma süreçlerinde karmaşaya neden olmaktadır. Bu durumu gözlemleyen firmalar kendilerine pazarda yer edinmek için ürünlerini daha farklı konumlandırmakta ve marka geliştirme çabalarına gün geçtikçe daha fazla önem vermektedirler. Pazardaki bulunan firma sayısının ve pazardaki ürün sayısının arttığı pazarlardan rekabetin görece daha az olduğu pazarlara geçişte firmalar marka algılarının gücünü de kullanmaktadırlar (Mendel ve Rosenberg, 1981). Dünyada sınırların ortadan kalkması ile birlikte firmaların ürünlerini faklı bir şekilde konumlandırma isteği markalaşmanın da artışına sebep olmuştur (Yılmaz ve Tandoğan, 2022). ORCID NO: 0000-0003-4539-2813

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Marka, Marka Konumlandırma, Tüketici 


Keywords: