BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sezen GÜNGÖR, Hatice ER
KURUMSAL YATIRIMCILAR VE YATIRIM DAVRANIŞLARI
 
Davranışsal finansta asıl çalışma konusunu bireysel yatırımcılar oluşturmaktadır. Ancak kurumsal yatırımcıların davranışlarının da dahil olduğu finansal piyasa davranışı başlığı daha doğru bir başlık olacaktır. Zira kurumsal yatırımcılar finansal piyasalardaki ana aktörlerdir. Kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, sigorta şirketleri, emeklilik fonları gibi varlık yönetimi şirketleri ve esas olarak müşterileri için aracı olarak çalışan diğer kurumsal tasarruf türleri olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal yatırımcılar finansal piyasalarda en baskın oyuncular olduğundan genel olarak piyasa davranışını anlamak için kurumsal yatırımcıların davranışlarını anlamak önemlidir. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcıların birçok irrasyonalite sorunu vardır ve bazıları finansal piyasaların istikrarını bozan ve ekonomiyi doğrudan istikrarsızlaştıran aşırı oynaklık yaratmakla suçlanmıştır. Ancak, bugüne kadar, fon yöneticilerinin gerçek davranışı büyük ölçüde finans akademik literatür göz ardı edilmiştir. Bu sorunları ele almak akademisyenler, uygulayıcılar ve düzenleyiciler için önemlidir. Yatırımcıların etkisinde kaldıkları yatırım önyargılarının listesi çok uzundur. Temelde ise bilişsel ve duygusal önyargılar olarak iki ana başlık altında toplanabilmektedir. Bilişsel önyargılar, sınırlı bilişsel kapasite nedeniyle genellikle çeşitli bilişsel kısayol stratejilerinin karar vermedeki etkilerine atıfta bulunurken duygusal önyargılar, karar verme sürecinde bir bireyin duygu ve ruh hali gibi duygusal durumların neden olduğu önyargıları ifade eder. Bu çalışmada kurumsal yatırımcıların davranışsal önyargılarına dair kanıtlar gözden geçirilerek kurumsal yatırımcılar arasında yaygın davranışsal önyargılar incelenecektir. Çalışmanın davranışsal finansa kurumsal yatırımcılar açısından bakacak çalışmalara temel oluşturması umulmaktadır. ORCID NO: 0000-0001-8388-6350

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Kurumsal Yatırımcı, Davranışsal Ön Yargılar 


Keywords: