SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sezen GNGR, Hatice ER
 


Keywords:KURUMSAL YATIRIMCILAR VE YATIRIM DAVRANILARI
 
Davransal finansta asl alma konusunu bireysel yatrmclar oluturmaktadr. Ancak kurumsal yatrmclarn davranlarnn da dahil olduu finansal piyasa davran bal daha doru bir balk olacaktr. Zira kurumsal yatrmclar finansal piyasalardaki ana aktrlerdir. Kurumsal yatrmclar, yatrm fonlar, sigorta irketleri, emeklilik fonlar gibi varlk ynetimi irketleri ve esas olarak mterileri iin arac olarak alan dier kurumsal tasarruf trleri olarak tanmlanmaktadr. Kurumsal yatrmclar finansal piyasalarda en baskn oyuncular olduundan genel olarak piyasa davrann anlamak iin kurumsal yatrmclarn davranlarn anlamak nemlidir. Bununla birlikte, kurumsal yatrmclarn birok irrasyonalite sorunu vardr ve bazlar finansal piyasalarn istikrarn bozan ve ekonomiyi dorudan istikrarszlatran ar oynaklk yaratmakla sulanmtr. Ancak, bugne kadar, fon yneticilerinin gerek davran byk lde finans akademik literatr gz ard edilmitir. Bu sorunlar ele almak akademisyenler, uygulayclar ve dzenleyiciler iin nemlidir. Yatrmclarn etkisinde kaldklar yatrm nyarglarnn listesi ok uzundur. Temelde ise bilisel ve duygusal nyarglar olarak iki ana balk altnda toplanabilmektedir. Bilisel nyarglar, snrl bilisel kapasite nedeniyle genellikle eitli bilisel ksayol stratejilerinin karar vermedeki etkilerine atfta bulunurken duygusal nyarglar, karar verme srecinde bir bireyin duygu ve ruh hali gibi duygusal durumlarn neden olduu nyarglar ifade eder. Bu almada kurumsal yatrmclarn davransal nyarglarna dair kantlar gzden geirilerek kurumsal yatrmclar arasnda yaygn davransal nyarglar incelenecektir. almann davransal finansa kurumsal yatrmclar asndan bakacak almalara temel oluturmas umulmaktadr. ORCID NO: 0000-0001-8388-6350

Anahtar Kelimeler: Davransal Finans, Kurumsal Yatrmc, Davransal n Yarglar