BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülşah ŞİŞMAN
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN SİSTEMATİK LİTERATÜR İNCELEMESİ
 
Toplam Kalite Modeli esas alınarak hazırlanan EFQM Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından sanayicilerden ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilip 1991 yılında tüm dünyaya tanıtılan bir yönetim modelidir. EFQM Modeli, işletmelerin paydaşları için uzun vadede sürdürülebilir değer yaratma becerilerinin değerlendirilmesine olanak tanıyan entegre bir yönetim bakış açısıdır. Aynı zamanda EFQM Modeli, işletmelerin stratejik hedeflerine toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci ile bir şekilde ulaşılmasını kolaylaştıran bir beceri kontrol yaklaşımı sunar. Bu araştırmada EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) mükemmellik modeli hakkında 2012'den 2022'ye kadar yapılmış çalışmalar özelinde sistematik bir literatür taraması (SLR) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile benzer alanlarda gerçekleşecek gelecekteki çalışmalara zemin hazırlamak ve EFQM mükemmellik modeli ile ilgili araştırmalardaki en son gelişmeleri sunmak amaçlanmaktadır. Makaleler, Scopus, Web of Science ve Science Direct gibi popüler veri tabanlarında aratılmıştır. EFQM mükemmellik modeline ilişkin nicel araştırma konusuyla doğrudan bağlantılı olan hakemli makaleler incelendi. Son olarak makaleler seçilmiş, daha sonra bu çalışmada seçilen makalelerin amacı, veri toplama süreçleri, sonuçları, katkıları ve türleri kısaca tartışılmış ve analiz edilmiştir. Böylece bu çalışma, araştırmacıların ortak odak alanlarını ve EFQM mükemmellik modeliyle ilgili literatürdeki bilgi boşluklarını belirlemektedir. Bu makale aynı zamanda toplam kalite yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli çerçevesinde gelecekte merak konusu olacak çalışma alanlarına sistematik bir temel oluşturmaktadır. ORCID NO: 0000-0003-2027-030X

Anahtar Kelimeler: EFQM Mükemmellik Modeli, Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmellik Modeli, 


Keywords: