BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kader EROL, Ertan EROL
DİJİTAL PAZARLAMADA BİR BAŞARI HİKAYESİ: JEFF BEZOS NASIL BAŞARDI?
 
Dijital pazarlama, en genel tanımıyla, teknolojik araçlarla tanıtım, reklam ve nihayet satış yapmaktır. Başka bir tanıma göre ise, bir veya daha fazla elektronik teknolojiyi kullanarak bir markayı veya ürünü tanıtmak için kullanılan bir pazarlama alt kümesidir. İnternetin hayatımıza hızlı girişi, bir çağı kapatıp diğerini açarken, ticaret dünyası da bu değişimden dijital pazarlama ve dijital satış yoluyla nasibini almıştır. Bu değişimde “dijital yerliler” olarak ta tanımlanan “Z kuşağının” da etkisi yadsınamaz. Bu nesille, tüketici davranışları ve satın alma tercihleri büyük değişikliğe uğramıştır. Değişen tüketici davranışlarına ayak uydurmak ve varlıklarını sürdürebilmek isteyen işletmeler için dijital pazarlama yöntemlerinden uzak kalmak, neredeyse imkansız hale gelmiştir. İnternet aracılığı ile markanın tanıtımının yapıldığı, reklamlarla desteklenerek müşterilerin satın alma konusunda ikna edilmeye çalışıldığı dijital pazarlamanın asıl başarısı, marka ile müşteri arasında uzun soluklu bir bağ kurulabilmesinde yatmaktadır. Milenyum çağı başlangıcından bugüne kadar, pek çok dijital satış platformu doğmuş, pek çoğu kapanmış, pek çoğu tekrar doğmuş ve tekrar batmıştır. Tam olarak her şeyi kontrol altında tutmanın mümkün olmadığı sanal bir dünyada, pazarlama ve satış yapmanın yanı sıra bir de sadık müşteriler edinmek, elbette zor olacaktır. Ancak başarılı örnekler de yok değildir. Bu çalışmada Jeff Bezos-Amazon örneği seçilmiş,dijital pazarlama ve satış konusunda bir başarı hikayesi olan bu örnek üzerinden, doğru yapılan aksiyonlar ve yanlışlar irdelenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-9143-2946, 0000-0002-2595-9387

Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Dijital Satış, Amazon.com 


Keywords: