BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Caner TİMUR, İhsan KURTBAŞ
COV-19 SAĞLIK KRİZİ SONRASI YAŞANAN ENFLASYONİST SÜREÇTE KONUT SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖZELİNDE İKİNCİL VERİLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
 
İnsanoğlunun ve diğer birçok canlının en temel ihtiyacı kendisini dış tehditlerden koruyacak olan bir barınaktır. Geçmişten günümüze barınma ihtiyacı insanoğlu için değişen koşullara bağlı olarak gelişim göstermiştir. Eskiden sadece fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan araç olarak değerlendirilen konut; günümüzde yaşam tarzı, saygınlık, modernleşme, kentleşme, sosyal statü ve kişisel tatmin gibi çağrışımlarda yapmaktadır. İnsanoğlunun hayatında zaten bu kadar önemli bir yer tutan konut kavramı; Covid-19 krizi sonrası yaşanan karantinalar sebebiyle konutlarında daha fazla zaman geçirmek zorunda kalan insanlar için daha da farklılaşmıştır. Salgın süresince ve sonrasında uygulanan genişletici ekonomi politikaları ve karantinalar ile tedarik zincirlerindeki kopmalara bağlı azalan konut arzı, küresel düzeyde insanların konuta ulaşımını oldukça güçleştirmiştir. Bu süreçte konut fiyatlarının Türk Lirası ve Döviz bazında en çok yükseldiği ülkelerden birisi de Türkiye olmuştur. Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bazı özel araştırma birimlerinin sağladığı veriler yardımıyla son yıllarda Türkiye’deki konut sektöründe yaşanan gelişmelerin ekonomi politiği çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre konut piyasası ülke içerisinde yaşanan yüksek oranlı enflasyona bağlı olarak son yılların en hareketli ve fiyat artışlarının en çok yaşandığı dönemini geçirdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda özellikle büyük şehirlerde yaşanan fiyat artışlarının diğer ülkelere kıyasla dahi daha fazla arttığı görülmektedir. Elde edilen veriler ve yapılan araştırmalar neticesinde bireylerin konuta erişiminin zorlaştırdığı gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-3259-8495

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Pandemi, Para Politikası, Konut 


Keywords: