BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cevriye YÜKSEL YILDIRIM
VERGİ GELİRLERİ VE ENFLASYON ARASINDA İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Günümüzde maliye politikası amaçlarını ulaşmak için kullandığı mali araçların başında vergi gelmektedir. Vergi devletin egemenlik gücüne dayanarak yurttaşlarından zorunlu olarak aldığı paraya denilmektedir. Bu bağlamda yurttaşların vergi ödemelerindeki zorunluluk vergileri etkili birer araç haline getirmektedir. Vergi sisteminin temel amacı, devlete görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı geliri hukuka uygun bir şekilde sağlamaktır. Vergilendirme sürecinin sonucunda ise özel kaynaklardan kamu kaynaklarına transfer etmenin bir yöntemi olarak kabul edilmektedir. Vergilendirme sonucunda kamu harcamaları için gerekli olan kamu gelirleri içerisinde büyük bir paya sahip olan vergi gelirleri elde edilir. Devletlerin ekonomik gelişimlerini ortaya koyan en önemli göstergelerin arasında da enflasyon değeri gelmektedir. Enflasyon özellikle gelişmekte olan ülkelerin her daim gündemlerinde olan ve siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların temel belirleyenidir. Aynı zamanda enflasyon bir istikrarsızlık unsurudur. Ülkelerde oluşan ya da oluşacak olan enflasyon toplumun büyük kesimini olumsuz yönde etkiler. Ülkelerde ekonomi açısından vergilerin önemi büyüktür. Zira hükümetler görevlerini yerine getirmek için finansmana ihtiyaç duymaktadırlar ve en büyük finansman kaynağı ise vergilerdir. Vergilerin söz konusu özelliğinin yanında siyasi, mali, sosyal ve iktisadi açısında da yapılan politikalara etki eden özelliğe sahiptir. Bu bağlamda vergi gelirlerinde ortaya çıkabilecek bir değişiklik ekonomik değişkenleri etkiler aynı zamanda da onlardan da etkilenir. Dolayısıyla ekonomik değişkenler den biri olan enflasyon ile vergi gelirleri arasındaki ilişki önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye için vergi gelirleri ile enflasyon arasındaki ilişki zaman serisi yöntemlerinden yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. ORCID NO: 0000-0001-5048-6502

Anahtar Kelimeler: Vergi Gelirleri, Enflasyon, Zaman Seri Analizleri 


Keywords: