BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY
ÖZEL SEKTÖR KURUMLARININ STRATEJİK YÖNETİM VE FİNANSAL YÖNETİM İLİŞKİSİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışma, özel sektör kurumlarının stratejik yönetim ve finansal yönetim arasındaki ilişkiyi literatür açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Özel sektörde işletmeler, sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde etmek için stratejik ve finansal kararları entegre bir şekilde yönetmelidir. Stratejik yönetim, işletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için kaynaklarını etkili bir şekilde kullanma sürecini içerir. Bu süreç, işletmenin misyonunu, vizyonunu ve hedeflerini belirlemeyi, iç ve dış çevre analizleri yapmayı ve uygun stratejileri geliştirmeyi kapsar. Finansal yönetim ise işletmenin finansal kaynaklarını yöneterek etkili kararlar almasını sağlar. Bu kararlar, yatırım, finansman ve nakit yönetimi gibi alanları içerir. Literatürde, stratejik yönetim ve finansal yönetim arasındaki ilişkinin önemine dair birçok kanıt bulunmaktadır. Stratejik kararlar, işletmelerin finansal performansını etkileyebilir. Örneğin, doğru stratejiler benimseyen işletmelerin büyüme potansiyeli artabilir ve bu da finansal sonuçları olumlu yönde etkileyebilir. Aynı şekilde, finansal kararlar da stratejik hedefleri desteklemelidir. Yatırım kararları, işletmenin stratejik amaçlarına uygun olarak alınmalı ve finansman seçenekleri stratejik hedefleri destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. Bu bağlamda, özel sektör kurumlarının stratejik yönetim ve finansal yönetim arasındaki entegrasyonu, sürdürülebilir büyüme ve rekabetçilik için kritik bir öneme sahiptir. İyi bir stratejik planlama ve etkili finansal yönetim, işletmelerin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Bu nedenle, işletmelerin bu iki alan arasındaki ilişkiyi anlamaları ve yönetmeleri önemlidir. Özel sektör kurumlarının stratejik yönetim ve finansal yönetim arasındaki ilişkinin literatür açısından değerlendirilmesi, işletmelerin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Bu iki alanın etkili bir şekilde entegre edilmesi, işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve rekabetçilik sağlamalarına yardımcı olabilir. Bu çalışma, işletmelerin bu ilişkiyi daha iyi anlamalarına ve uygulamalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Özel Sektör, Stratejik Yönetim, Finansal Yönetim, İlişki, Literatür Değerlendirmesi, Sürdürülebilir Büyüme, Rekabetçilik, Entegrasyon 


Keywords: