BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasin AKSOY
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMDE ÖRGÜTSEL BİLİŞSEL SİNİRBİLİMİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
 
Örgütlerde değişim üzerine yapılan araştırmalar başlangıçta örgütsel değişime odaklanmış ve değişimin güçleri ile örgüt içinde değişime yol açan süreçler incelenmiştir (Lewin, 1951). Bir örgütün değişim sürecindeki başarı yalnızca operasyonel süreçlere değil; aynı zamanda başarılı değişimi gerçekleştirecek lider ve çalışanların iletişimi ile davranışsal süreçlerine bağlı olabilmektedir. Örgütsel bilişsel sinirbilim; örgüt içindeki davranışların, bilişsel sinirbilim bağlamında incelenmesini sağlayan ve yönetim organizasyon alanında örgütsel davranış disiplini ile yakın çalışmaya başlayan bir alandır. Örgütsel bilişsel sinirbilim, beyin anatomisinin örgütsel kararlara aracılık etmede oynadığı rolle ilgilenmesi açısından temelde nöroanatomik bir bakış açısı olarak değerlendirilmektedir. Becker ve ark. (2011) çalışmalarında bu bakış açısını “nöral kara kutuya” atıfta bulunarak önceki örgütsel teorilerin gözlenen tutum ve davranışların ardındaki beyin süreçlerini anlamak olarak örneklendirmektedir. Örgütsel bilişsel sinirbilim; örgüt içinde çalışanların davranışlarını ve buna bağlı empati, motivasyon ve bunların yol açacağı örgütsel değişimi kabul ederek uygulamayı bireylerin nöroanatomik/fizyolojik odağını inceleyerek ve nöral mekanizmalar ile moleküler açıklamaları analiz ederek incelemeyi önermektedir. Özellikle sinirbilim ölçümleme tekniklerinin yer aldığı beyin görüntüleme teknikleri ve biyolojik temelli incelemeler ile büyük yenilikçi yaklaşımlar sergilemektedir. Değişimin örgüt içindeki tüm fonksiyonlar ve örgüt içindeki tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ile uygulanması ancak bu davranışsal sürecin incelenmesi ve raporlanarak strateji geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. Çalışma, bugün ve yakın gelecekteki örgütlerin değişim sürecini örgütsel bilişsel sinirbilim teori ve yaklaşımları ile incelemeyi öneren kavramsal bir içeriği sunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-3253-5611

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bilişsel Sinirbilim, Örgütsel Değişim, Örgütsel Davranış 


Keywords: