BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sedat COŞKUN
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 700, 705 VE 706 ÇERÇEVESİNDE BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SPOR ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARININ İNCELENMESİ
 
Bağımsız denetim, dışarıdan farklı bir göz olarak denetim standartları çerçevesinde daha çok işletmelerin finansal tabloları üzerinden sunmuş oldukları iddiaların yeterli, uygun denetim kanıtı toplamak suretiyle finansal raporlama standartlarına uygunluğunu çeşitli denetim prosedürlerini kullanmak suretiyle gerçekleştirmektedir. Bağımsız denetçi inceleme neticesinde ulaşmış olduğu bulguları bağımsız denetim standardı 700 ve 705 çerçevesinde raporunda olumlu görüş, şartlı görüş, olumsuz görüş, görüş bildirmekten kaçınma şeklinde karar verici ilgi gurupları ile paylaşmaktadır. Bununla birlikte işletmelerin mali tablolarda sunmuş oldukları bilgiler içerisinde daha önemli olarak kabul edilen bilgilerin kullanıcıları tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla bağımsız denetçi tarafından denetim raporunda BDS 706 uyarınca dikkat çekilen hususlar paragraflarında yer verilmektedir. Bu çalışmada temel amaç Türkiye’de 4 büyük olarak kabul edilen ve hisseleri borsada alınıp satılan spor kulüplerine yönelik bağımsız denetçilerin sunmuş oldukları görüşlerin dağılımlarının tespit edilmesi ve denetçilerin dikkat çekilen hususlar paragraflarında yapmış oldukları açıklamaların seviyesinin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın amacı doğrultusunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor spor kulübü şirketlerinin 2013-2021 yılları arasında bağımsız denetim raporları incelenmiştir. Çalışmada kullanılan denetim raporları spor şirketlerinin internet sitelerindeki yatırımcı ilişkileri bölümünden temin edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında 4 spor şirketine ait 36 bağımsız denetim raporu elde edilmiştir. Bağımsız denetim raporlarında yer alan denetçi görüşleri ve dikkat çekilen hususlara ilişkin açıklamalar yıl bazında spor şirketlerine göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler frekans ve yüzde değerleri ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda denetim raporlarında %64 oranında dikkat çekilen hususlara ilişkin açıklamaların varlığı tespit edilmiştir. Dikkat çekilen hususlara ilişkin açıklamaların en çok Galatasaray spor kulübünde, en az ise Beşiktaş spor kulübüne ait şirketlerde yapıldığı görülmüştür. Denetim raporlarında sunulan görüşlerin 31 adedinin sınırlı olumlu görüşten oluştuğu tespit edilmiştir. Bu oran spor şirketlerine verilen görüşlerin %86’sını oluşturmaktadır. Çalışmada tespit edilen olumlu görüş sayısı ise 5’dir. Görüş bildirmekten kaçınma ve olumsuz görüş sayısı sıfırdır. Oransal olarak olumlu görüş %14’dir. Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de 4 büyük olarak kabul edilen spor kulüplerinin şirketlerinin faaliyetlerine yönelik yapılan denetimlerde sınırlı (şartlı) bağımsız denetim görüşünün hâkim olduğu ve dikkat çekilen hususlara ilişkin 36 denetim raporunun 23 tanesinde açıklamaların varlığı tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Spor Şirketleri, Bağımsız Denetçi Görüşleri, Dikkat Çekilen Hususlar 


Keywords: