SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilek AKBA AKDOAN
 


Keywords:YEL EKONOM VE KURALA BALI MALYE POLTKALARI: YEL ALTIN KURAL ZERNE BR DEERLENDRME
 
Mali kurallar, mali disiplinin salanmas amacyla maliye politikas aralar zerine konulan uzun sreli snrlamalardr. Dnya genelinde pek ok lkede bte, borlanma, kamu harcamalara ve kamu gelirleri zerine saysal bir tavan veya makroekonomik gstergelerin bir yzdesi gibi kstlamalar konularak, kamu maliyesinde uzun dnemli mali srdrlebilirlik hedeflenmektedir. Gnmzde mali srdrlebilirliin yannda evresel srdrlebilirlikle beraber ekonomik byme ve kalknmay hedefleyen yeil ekonomi politikalar, yaanan evre sorunlarna bal olarak n plana kmaya balamtr. Yeil ekonomi, srdrlebilir kalknmay salarken evreyi koruyan, ayn zamanda enerji ve doal kaynaklarn verimliliini salayan, sosyal adan kapsayc bir ekonomidir. Yeil yatrmlar, yeil ekonominin nemli bir aracdr. evresel sorunlarn zmnde ve evresel srdrlebilirliin salanabilmesinde nemli boyutlarda yeil yatrmlarn gerekletirilmesi gerekmektedir. Bu balamda zellikle Avrupa Birliine ye lkelerin iklim kriziyle mcadele kapsamnda yrttkleri politikalar dorultusunda yeil kamu yatrm ihtiyalarnda nemli artlar olaca ifade edilmektedir. Maliye politikasn kurala balayan bir yaklam olarak yeil altn kural (green golden rule) yeil yatrmlarn mali kurallara tabi olmakszn bte aklar yoluyla finanse edilebileceini ngrmektedir. Bu balamda yeil yatrmlarnn finanse edilebilmesi iin vergileri arttrmak veya dier harcamalar ksmaya ihtiya duyulmamaktadr. nk yeil yatrmlar, bte dengesi, borlanma gibi mali gzetim gstergelerinin zerine snr getirilerek oluturulmu olan mali kurallardan hari tutulmaktadr. Bu sayede evre dostu yatrmlar tevik edilmi olacaktr. Yeil altn kural, evreci yatrmlarn gereklemesini destekleyen ve hkmetlere bu alanda esneklik salayan bir mali kural olarak deerlendirilebilir. ORCID NO: 0000-0002-8132-6971

Anahtar Kelimeler: Mali Kural, Yeil Altn Kural, Maliye Politikas