SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nermin GNEY, Serta HOPOLU
 


Keywords:TEKNOLOJK YENLK-YABANCI PORTFY YATIRIMLARI VE FNANSAL KRZ LKS
 
Teknolojik gelimenin ynlendirdii kreselleme sreciyle; uluslararas ekonomik, politik ve sosyokltrel ilikiler kurma ve srdrmede, corafi snrlarn daha az nemli hale geldii bir dnyada yaamaktayz. Teknolojiye ve modern teknolojinin kayna olan bilime sahip olan devletler, bata sanayi olmak zere ekonomik faaliyetin tm alanlarnda mutlak hakimiyet kazanma yolundadr. letiim ve haberleme teknolojilerinin gelimesi ve bankaclk alannda gelien teknolojiler portfy yatrmlarnn tm dnya zerinde hzl bir ekilde dolamn salam ve sermayenin istedii lkenin piyasasna girip kmasn kolaylatrmtr. Faiz-kur arbitrajna dayal yksek kar amalayan portfy yatrmlar risk alarak lkelerin piyasalarna girmekte ancak herhangi bir negatif risk algsnn artt zamanlarda lkeyi terk ederek finansal piyasalarda krize neden olabilmektedir. Yapsal olarak dviz gelirlerine, zellikle de finansal piyasalardan kaynakl gelirlere bamllklar yksek lkelerde bu para giri k scak para krizi olarak tanmlanmakta ve olgunlamam piyasalarda ciddi sonular dourabilmektedir. letiimin yan sra finansal hizmetler alannda ortaya kan yenilikler devletlerin sermaye akmlar zerindeki kontroln azaltmaktadr. Dier yandan, sermaye sahiplerinin baka lkelerde bulunan ve yeni gelitirilen teknolojilere sahip borsalara ve irketlere yaptklar yatrmlar yoluyla da dolayl ynden portfy yatrmlar etkilenebilmektedir. Dolaysyla teknolojik gelimenin portfy yatrmlar zerinde hangi yollardan ve ne dzeyde etkilerinin olduunun aratrlmas nem arz etmektedir. Bu almann amac, teknolojik gelimelerin portfy yatrmlar zerindeki etkisini incelemek ve finansal krizlere neden olup olmadn aratrmaktr.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Yenilik, Yabanc Portfy Yatrmlar, Finansal Kriz