SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet ZALICI
 


Keywords:TEKNOLOJ MAAZALARI N ABC STOK SINIFLANDIRMA SSTEM UYGULAMASI
 
E-ticaret hacmi art sergilemektedir. Bu durum internet zerinden sat yapan iletmeler iin stok ynetiminin nemini ortaya karmaktadr. Stoklarn etkin ynetilmedii takdirde iletme iin zarar ortaya kard ve etkin ynetilebildii takdirde de iletmenin karlln ykseltebildii bilinmektedir. Tipik bir teknoloji maazasnda yzlerde rn sergilenmektedir. Bu rnlerin her birisi iin zel bir stok takip sistemi gelitirmek iletmenin maliyetlerini ykseltecektir. ABC (Always-Better-Control) stok ynetim sistemi iletmelerin stoklarn snflara ayrmay ve bylelikle stok ynetimini kolaylatrmay hedeflemektedir. ABC sistemi literatrde farkl alanlarda baar ile uygulanmtr. Bu almada ise bir teknoloji maazasnn internet sitesinden web kazma teknii ile eriilen verilere ABC stok snflandrma sistemi uygulanmtr. 6 Kasm 2021 tarihi ile 9 Aralk 2021 tarihleri arasndaki 34 gn iin veri seti toplanmtr. Veri setinde 1657 tane rne ilikin fiyat bilgileri yer almaktadr. Farkl kategorilerdeki rnlerin fiyatlar arasndaki korelasyon katsays hesaplamas gerekletirilmitir. En yksek korelasyon katsays buzdolab ile bulak makinesi kategorileri arasnda llrken en dk korelasyon katsays ise buzdolab ile sprge kategorisi arasnda llmtr. Toplanan verilere ABC sistemi uygulanm ve yneticiler iin neriler gelitirilmitir. A grubu stoklarda alt kategori (TV, Dizst oyun bilgisayarlar, Dizst bilgisayarlar, DSLR Fotoraf makineleri, buzdolab ve klima), B grubu stoklarda drt kategori (cep telefonu, tablet, amar ve bulak makineleri) ve C grubu stoklarda yine 6 kategoriye ilikin rnler (sprge, t, frn, akll saat, klavye, fare ) yer almaktadr.

Anahtar Kelimeler: ABC Stok Ynetimi, Web Kazma, Teknoloji Maazalar