BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ÖZÇALICI
TEKNOLOJİ MAĞAZALARI İÇİN ABC STOK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ UYGULAMASI
 
E-ticaret hacmi artış sergilemektedir. Bu durum internet üzerinden satış yapan işletmeler için stok yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Stokların etkin yönetilmediği takdirde işletme için zarar ortaya çıkardığı ve etkin yönetilebildiği takdirde de işletmenin karlılığını yükseltebildiği bilinmektedir. Tipik bir teknoloji mağazasında yüzlerde ürün sergilenmektedir. Bu ürünlerin her birisi için özel bir stok takip sistemi geliştirmek işletmenin maliyetlerini yükseltecektir. ABC (Always-Better-Control) stok yönetim sistemi işletmelerin stoklarını sınıflara ayırmayı ve böylelikle stok yönetimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. ABC sistemi literatürde farklı alanlarda başarı ile uygulanmıştır. Bu çalışmada ise bir teknoloji mağazasının internet sitesinden web kazıma tekniği ile erişilen verilere ABC stok sınıflandırma sistemi uygulanmıştır. 6 Kasım 2021 tarihi ile 9 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 34 gün için veri seti toplanmıştır. Veri setinde 1657 tane ürüne ilişkin fiyat bilgileri yer almaktadır. Farklı kategorilerdeki ürünlerin fiyatları arasındaki korelasyon katsayısı hesaplaması gerçekleştirilmiştir. En yüksek korelasyon katsayısı buzdolabı ile bulaşık makinesi kategorileri arasında ölçülürken en düşük korelasyon katsayısı ise buzdolabı ile süpürge kategorisi arasında ölçülmüştür. Toplanan verilere ABC sistemi uygulanmış ve yöneticiler için öneriler geliştirilmiştir. A grubu stoklarda altı kategori (TV, Dizüstü oyun bilgisayarları, Dizüstü bilgisayarlar, DSLR Fotoğraf makineleri, buzdolabı ve klima), B grubu stoklarda dört kategori (cep telefonu, tablet, çamaşır ve bulaşık makineleri) ve C grubu stoklarda yine 6 kategoriye ilişkin ürünler (süpürge, ütü, fırın, akıllı saat, klavye, fare ) yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: ABC Stok Yönetimi, Web Kazıma, Teknoloji Mağazaları 


Keywords: