SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Cevriye YKSEL YILDIRIM
 


Keywords:MAL SRDRLEBLRLN TEST EDLMES: KIRILGAN BEL LKELER ZERNE BR ANALZ
 
lkeler iin mali disiplin, ekonomi politikasnn baarya ulamasnda nemli bir yere sahiptir. Gerek maliye politikasnn uygulanmasnda gerekse de etkin para politikasnn desteklenmesinde mali disipline ihtiya duyulmaktadr. lkeler eitli makroekonomik hedefler belirlemekte ve sz konusu hedeflere ulamay amalamaktadr. lkelerin makroekonomik hedeflere ulamalar iin para politikas ve maliye politikas aralarnn birbiriyle uyumlu ve srdrlebilir olmas gerekmektedir. Bu bakmdan mali srdrlebilirliin salanmas lkeler asndan nem arz etmektedir. Bu almada krlgan beli olarak tanmlanan Brezilya, Endonezya, Hindistan, Gney Afrika ve Trkiyenin 1981-2020 yllar arasnda yllk veriler kullanlarak mali srdrlebilirliin olup olmad panel duraanlk testleri ile tespit edilmeye allmtr. Mali srdrlebilirliin tespiti iin Cari lemler Dengesi/GSYH, Kamu Bor Stoku/GSYH, Kamu Gelirleri/GSYH ve Kamu Harcamalar/GSYH deikenlerinin birim kk ierip iermedii analiz edilmitir. Birim kk analizlerinde yukarda yer alan drt deikenin yatay kesit bamll olup olmad test edilmitir. Yatay kesit bamllna sahip deikenlerin birim kk testlerinde ikinci nesil birim kk testlerinden yararlanlmtr. Yatay kesit bamll olmayan deikenlerin ise birim kk ierip iermediine birinci nesil birim kk testleri ile baklmtr. almadan elde edilen bulgulara gre mali srdrlebilirlik kriteri olarak cari ilemler a ve kamu gelirleri anlamnda srdrlebilirliin olduu ancak kamu bor stoku ve kamu harcamalar anlamnda ise mali srdrlebilirliin olmad tespit edilmitir. Elde edilen bulgulara gre politika nerilerinde bulunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Mali Srdrlebilirlik, Krlgan Beli lkeler, Panel Birim Kk Testi