SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Eda KSE
 


Keywords:KOMTE KURULU ZELLKLERNN MUHASEBE MUHAZAKARLII ZERNDEK ETKS
 
Firmalarn finansal tablolar hazrlamak iin seebilecei birok muhasebe yntemi ve tahmini vardr bunlardan birisi de muhasebe muhafazakarldr. Muhasebe muhafazakarlk kavram, firmalarn varlklarn, karlarn tanmak ve lmek iin acele etmedikleri ancak ortaya kmas muhtemel zarar ya da borlar ihtiyatllk esasna gre muhasebeletirilmesi olarak tanmlanmaktadr. Muhasebe muhafazakarl, yneticilerin karlarn maksimize eden frsat davranlar snrlandrabilir. Yneticilerin frsat davranlarn snrlandrmada firmann kurumsal ynetim yaps nemlidir. Bu dorultuda firmann komite kurulu zellikleri, firmann kurumsal ynetim mekanizmasnn iyi olmasn etkileyen zellikleri arasnda yer almaktadr. Bu nedenle iyi bir kurumsal ynetime sahip olan firmalarn muhasebe muhafazakarl uygulamas da glenebilir. Muhafazakarlk ile ilgili yaplacak politikalar, hissedar sahiplerine kar sorumlu olan komite yelerinin grev ya da grevlerinin bir parasdr. Ancak muhasebe muhafazakarlnn artlar ve eksileri, ortaya kan ekonomik sonular hala sklkla tartlmaktadr. Bu dorultuda aratrmann amac, bamsz ynetim kurulu ye says ve denetim komitesinin muhasebe muhazakarl zerindeki etkisini dzenleyici deiken olarak ynetim kurulunda kadn ye says ile incelenecektir. Bu aratrmada, komite kurulu zelliklerini bamsz ye says, denetim komitesi ve ynetim kurulunda kadn ye says temsil etmektedir. Aratrmada BST 30da ilem gren firmalarn 2010-2021 dnemleri arasndaki verileri panel veri yntemi kullanlarak analiz edilmitir. Elde edilen bulgulara gre; ynetim kurulunda kadn ye saysnn muhasebe muhafazakarl zerinde anlaml bir etkisi olduu saptanmtr. Bununla birlikte bamsz ye says ve denetim komitesinin muhasebe muhafazakarl zerinde etkisi olmad sonucu elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Muhafazakarl, Denetim Komitesi, Bamsz ye Says, Panel Veri Analizi