SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Meziyet NARN
 


Keywords:GASTRONOM TURZMNN GELMESNDE YEREL LEZZETLERN SRDRLEBLRL: BURHANYE / KIRTIK RNE
 
Gnmzde herhangi bir ehrin mutfak kltrn tanmak, tarihi dokusunu kefetmek, ehir ile btnleen mutfak unsurlarn deneyimlemek gibi birok nedenle insanlar turizm faaliyetlerini yrtmektedirler. Gelinen noktada, insanlarn deniz-kum-gne gibi klasik tatil yapma anlaynn dnda alternatif turizm trlerini tercih ettiklerini grmekteyiz. Alternatif turizm faaliyetlerinden en nemlileri Fransa, talya, spanya gibi lkelerin n plna karp tm dnyaya tanttklar gastronomi turizminden ciddi pay almaktadrlar. Bu lkeler turizm gelirlerinin byk ksmn gastronomiden elde ettikleri gelirlerden almaktadrlar. Toplumlar dier toplumlardan ayran en byk zellik yemek kltrdr. Kltre lkelerin konumu, iklim koullar ve corafi zellikleri yn vermektedir. Souk iklim koullarnda insanlar tatl arlkl beslenmekte, Akdeniz iklim kuandaki insanlar yeillik arlkl olarak beslenmektedirler. Trkiye doal gzellikleri, tarihi kltrel miras, drt mevsimi yaayan bir lke olma zellii ile ekici ve nemli bir stratejik konumdadr. Tarih veya kltrel amal turizm faaliyetlerde ikincil boyutta gastronomi, gastronomi amac ile yaplan seyahatlerde, turizm hareketinin temeli ve seyahatin ayrlmaz bir parasdr. Gastronomi turizminin kkeninde; tarm, kltr ve turizm gibi unsur nemlidir. Bu unsurlar Gastronomi Turizminin blgesel bir ekiciliini ve deneyimlerinin pazarlanmas ve konumlandrlmasnda etkendir. Unsurlardan tarm rn sunmakta, kltr tarihi ve otantiklii, turizm altyapy ve hizmetleri salamaktadr. Gastronomi turizmi iinde bu unsurda bulunmaktadr. Gastronomi turizmi turistlere, bir blgenin kltrn ve gemiini yaama olana salama ve yeni bir yiyecek ve iecek deneyimi yaamak iin seyahat motivasyonu yaratan ve seyahat davranlarnn ekillenmesinde etkili olan bir turizm trdr. nsanlarn yaamnda beslenme kltr nemlidir ve toplumlar bir arada tutan hem maddi hem manevi deerleri de iermektedir. Balkesir li Burhaniye lesi Krtk Mahallesinde (Kynde) yok olmaya yz tutmu Krktk yerel lezzetlerinin farkndalnn artrlmas, yrede srdrlebilir gastronomi turizminin gelitirilmesi amalanmaktadr. Literatr taramas sonucunda alma konusuyla ilgili akademik almalarn yetersiz olduunu grmekteyiz. Ancak kstl imkn ve bilimsel kaynaklarla elde edilen bilgilerin yrede yaayanlarn renmesi amacyla almada nitel aratrma yntemi tercih edilmitir. Krtkda yerel beslenme kltr asndan gelenek taycs eski nesil kiilerle yar yaplandrlm form kullanlarak derinlemesine mlakat uygulamas ile alma gerekletirilecektir. Grme yaplacak kiilerin belirlenmesinde zengin bilgi kayna olabilecek bireylerin saptanmasnda amal rnekleme yntemlerinden kartopu rnekleme yntemi kullanlmtr. Sz konusu yrede beslenme kltr konusunda bilgi birikimine sahip, az sayda kalm yal kiilerle grlecektir. Elde edilen bilgiler gnlk yemek nlerinde yer alan; orba, zeytinyallar, et yemekleri, st rnleri, tatllar, iecekler, ekmek, vb. reete verileri kayt altna alnacaktr. Krtkde k yemekleri iin yaz aylarnda yaplan pekmez, reel, sirke, sala, sebze- meyve kurular, peynir, vb. yre lezzetlerine ayr bir zenginlik katt tespit edilmitir. Hayvansal ve bitkisel gda rnlerinin temel hammadde kaynaklar ve yaylaclk gelenei ile Kuzey Ege snrnda yer alan Krtkda yerel lezzetlerin zenginlii ve farkll gastronomi turizmi asndan deerlendirilmesi gerektii sonucunu dourmaktadr. Yre yerel lezzetlerin gemite olduu gibi, gnmz ve gelecek nesiller tarafndan da benimsenmesi iin bu deerlerin yaatlmas almalarna arlk verilmesi gerekmektedir. Btn besin unsurlarnn doal, yerel malzemelerle yaplm olmas yannda zellikle Somut Olmayan Kltrel Miras unsuru olarak tescillenmesi gereken besin unsurlarna da sahip olmas nem arz etmektedir. Bu durumun gereklemesi iin Krtkda gastronomi turizminin srdrlebilirliini salayacak giriimcilere, yre halkna ve yerel ynetime den grevlerin yerine getirilmesi gerektii konusunda almalar yaplmas gerektii ortaya kmaktadr. ORCID NO: 0000-0001-8077-1507

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi , Srdrlebilirlik, Burhaniye / Krtk