SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Metin SAYGILI, Aydn ZDEMR
 


Keywords:RN TKETM PRESTJNN MTER LGNL ZERNE ETKS: FRMAYA BALILIIN ARACI ROL
 
Mteri ilginlii, kiinin mteriler veya firma tarafndan sunulan tekliflere katlma ve/veya bunlarla balant kurma younluu olarak ifade edilmektedir. Pazarlama literatrnde mteri ilginliini dorudan ve/veya dolayl olarak etkileyen birok deiken bulunmaktadr. rn tketim prestiji ve firmaya ballk da bu deikenler arasnda yer almaktadr. Bu balamda bu almann amac rn tketim prestijinin mteri ilginlii zerindeki etkisini firmaya balln arac rol temelinde incelemektir. Aratrmann rneklemini 18 ya ve zeri akll telefon kullanclar oluturmaktadr. Aratrmann verileri 01 Eyll- 30 Eyll 2022 tarihleri arasnda kolayda rnekleme teknii ile belirlenen 272 akll telefon kullacsndan gnlllk esasna gre toplanmtr. Verilerin analiz edilmesi srasnda ncelikle kullanlan leklerin gererlilik ve gvenirlik analizlerinin yaplmas amacyla rn tketim prestiji ve firmaya ballk deikenleri iin Birinci Dzey Dorulayc Faktr Analizi (DFA), mteri ilginlii deikeni iin kinci Dzey Dorulayc Faktr Analizi (DFA) kullanlmtr. Aratrmada yer alan hipotezlerin test edilmesi aamasnda ise Yapsal Eitlik Modellemesi (YEM) kullanlmtr. Sz konusu analizler SPSS 24 ve AMOS 24 programalar araclyla Boostrap Maksimum Olabilirlik Yntemi kulanlarak gerekletirilmitir. Aratrmada elde edilen sonular, rn tketim prestijinin firmaya ballk (β=0.0.557; p<0.05) ve mteri ilginlii (β=0.141; p<0.05) zerinde istatistiki adan pozitif yl ve anlaml bir etkiye sahip olduunu gstermitir. Ayrca firmaya balln mteri ilginlii (β=0.753; p<0.05) zerindeki etkisi de istatistiki adan pozitif yl ve anlaml bulunmutur. Bununla birlikte rn tketim prestijinin mteri ilginlii zerine etkisinde Firmaya Balln arac bir rolnn olduu saptanmtr. Aratrma sonular akll telefon kullanclar asndan deerlendirildiinde mteri ilginliin olumasnda rn tketim prestijinin ve firmaya balln kritik bir etkiye sahip olduu pazarlama stratejistlerinin firmalarnn mikro ve makro pazarlama planlarn hazrlarken sz konusu deikenleri ve aralarndaki ilikileri dikkate almalar nem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: rn Tketim Prestiji, Mteri lginlii, Firmaya Ballk, Arac Etki, Akll Telefon