SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Atila BEDR
 


Keywords:TRKYE MALAT SANAY DI TCARETNDE UZMANLAMA DZEYNN NCELENMES
 
D ticarette uzmanlama, uluslararas ticaretin geleneksel aklamas olan karlatrmal stnlklere gre gereklemekte ve endstriler-aras ticaret yapsn ngrmektedir. Bu yapda stnlklerin derecesi nem kazanmakta, lkeler en dk maliyetle rettii mallarda ya da en elverili artlarda retim yapt sektrlerde uzmanlaarak ihracat yapmaktadr. Daha tanml ifadeyle, lkelerin faktr donanm bakmndan zengin (bolluk iinde) olduu ve retimde bu faktrlerin youn olarak kullanld sektrlerde karlatrmal stnlk kazanarak ihracat konum elde etmesi, dierlerinde ise ithalat yapmas ngrlmektedir. Bu almada 2010lu yllarda Trkiyenin d ticaretinde uzmanlama dzeyinin imalat sanayinin geneli ve alt sektrleri itibariyle tespiti ve geliim trendlerinin incelenmesi amalanmaktadr. almada SITC Rev.3 snflamas haneli endstri verileri kullanlmaktadr. malat sanayiinin genelinde uzmanlama dzeyi Michaely Endeksi ve D Ticarette Uzmanlama Endeksinin her ikisinden de faydalanlarak 2010 yl, 2015 yl ve 2019 yllar itibariyle kesit halinde tespit edilmektedir. Ayrca Trkiye imalat sanayiinde tek haneli temel sektrler, iki ve haneli alt sektrler ya da endstriler ayrntsnda 2010 ve 2019 yllarnda uzmanlama dzeyi belirlenmektedir. Alt sektrlerde uzmanlama analizleri, endstri-ii ticaret asndan ilave bilgi ieren zellii de dikkate alnarak, D Ticarette Uzmanlama Endeksine gre yaplmaktadr. Bu analizlerde ihracat ve ithalata dayal uzmanlama ayrmnda endstrilerin konumlar sralanmakta ve geliim trendleri irdelenmektedir. almada imalat sanayii genelinin d ticarette uzmanlama dzeyinde belirgin bir deiimin olmad grlmtr. malat sanayi d ticaretinde uzmanlama 2010 ve 2019 yllarnda Michaely Endeksinde 0,49 ve 0,483, D Ticarette Uzmanlama Endeksinde 0,50 ve 0,481 bulunmutur. Ancak alt endstriler itibariyle hem uzmanlama dzeyinde hem de ihracat veya ithalata dayal ya da birinden dierine gei biiminde geliim trendlerinde belirgin nitelik farkllklar tespit edilmitir. 2010-2019 yllarnda ihracata dayal uzmanlama dzeyini artran endstrilerin 2019 yl d ticaretinin, imalat sanayii toplam d ticaretinde paynn yzde 25,2 olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: malat Sanayi, D Ticaret, hracat, Uzmanlama