SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Satgl TURALI
 


Keywords:



TRK VERG HUKUKUNDA ZAHA DAVET KURUMU
 
Kelime olarak aklama anlamna gelen izah kavram, Trk Vergi Hukukunda Hazine ve Maliye Bakanlnn belirli konularda mkelleflere tand aklama hakkdr. Vergi uyumazlklarnda idari zm yntemi olan uzlama, pimanlk ve slah, hatalarda dzeltme, cezalarda indirim gibi uygulamalara ek olarak getirilen izaha davet messesesi, verginin ziya uratldna dair emareler bulunmas durumunda vergi idaresinin mkellefi aklamaya davet etmesiyle gereklemektedir. zaha davet messesesi, 6728 sayl kanunun 22. maddesi ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 370. maddesine getirilen izaha davet hkm ile vergi sistemimize girmitir. 482 sra numaral VUK Genel Tebliin giri ve ama bal altnda messesenin getirili amac anlatlmaktadr. Buna gre vergi idaresi ile mkellef arasndaki anlamazlklar azaltmak, idarenin zaman daha etkin ve verimli kullanmas, olaylarn gerek mahiyetine ulamak iin mkellefin katksnn arttrlmas ve bu ekilde vergiye gnll uyumun salanmas izaha davet kurumunun amalardr. Vergi uyumazlklarnn zmnde en hzl ve en uygun ekilde zm salamay amalayan bu uygulama ile yetkili merciler tarafndan yaplan n tespit sonucunda mkelleften aklama talep edilebilecek. Eer aklama yeterli bulunursa vergi incelemesine ve takdir komisyonlarna sevk edilmeyecek, aklama yetersiz bulursa mkellef vergi ziya cezasn indirimli deme avantajndan faydalanarak uyumazlklarn yarg aamasna tamadan zm salayabilecek. Vergi idaresi ise vergi gelirlerini biran nce tahsil edebilecek. almamzda izaha davet kurumunun hukuksal dayanana, ama ve kapsamna deinilerek deerlendirilmesi yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Vergi Uyumazlklar, zaha Davet