SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuba KILIER, Mustafa SZEN
 


Keywords:TKETCLERN GELENEKSEL VE NDRML ALIVER MERKEZLERNDE KARAR VERME TARZLARI FARKLILAIYOR MU? SAMSUN LNDE BR ARATIRMA
 
Alveri merkezleri, dnya genelinde bir ok lkede kurulan perakende kurululardr. Bu kurulular, ABD ve Avrupa lkelerinin ardndan 1990l yllarn sonuyla birlikte gelimekte olan lkelerde de artan biimde farkl kltrlerin hizmetine sunulmutur. lkemizde sektrn balangta byk ehirlerde olan gelitii sonrasnda ise lke genelinde gelimeler yaand grlmektedir. Bu aratrmann amac geleneksel ve indirimli alveri merkezlerinden alveri yapan tketicilerin karar verme tarzlarnn nasl farkllatn belirlemektir. Aratrma nicel aratrma yntemiyle tasarlanmtr. Tanmlayc aratrma modelinin kullanld aratrmada verilerin toplanmasnda yz yze anket tekniinden yararlanlmtr. Bu dorultuda Samsun il merkezindeki geleneksel ve indirimli alveri merkezlerinden alveri yapan 400 tketiciye ulalmtr. Verilerin analizinde aklayc faktr analizi, bamsz rneklem t testi ve betimsel istatistikler kullanlmtr. Tketicilerin karar verme tarzlar Sproles ve Kendalln Tketici Envanteri lei asndan incelendiinde on farkl karar verme tarz sz konusudur. Bu tarzlar; mkemmel rn arama, marka odakl karar verme, moda odakl karar verme, kafa karkl yaama, marka ball, plansz alveri eilimi, hedonik alveri eilimi, fiyat odakl karar verme, iletiim temelli karar verme ve alveriten holanmama eilimi olarak adlandrlmtr. Geleneksel alveri merkezinden alveri yapan katlmclar ile indirimli alveri merkezinden alveri yapan katlmclarn karar verme tarzlarnn marka odakl karar verme, plansz alveri eilimi, hedonik alveri eilimi, iletiim temelli karar verme ve alveriten holanmama eilimi bakmndan farkllat tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Karar Verme Tarz, Geleneksel Alveri Merkezi, ndirimli Alveri Merkezi