SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Pnar UAR, Gkhan AKEL
 


Keywords:TEKNOLOJ BAIMLILIIN NEDENLER VE SONULARI ZERNE NTEL BR ARATIRMA
 
Teknoloji bamll, kiinin zihinsel ve duygusal psikolojik durumunun mesleki ve sosyal etkileimlerinin teknolojinin ar kullanm sebebiyle zarar grmesidir. Teknoloji bamllnn literatrde ve uygulamada birok nedenleri bulunmaktadr. Bu nedenler kiiden kiiye deiiklik gsterebildii gibi kuaklar arasnda da farkllk gsterebilmektedir. Teknoloji bamlln ortaya kard baz sonular da bulunmaktadr. Teknoloji bamllndan kaynaklanan sonular farkl disiplinlerin konusu olmakla beraber temelde tp, psikoloji, nrobilim, sosyal bilimler ve bilgisayar bilimleri alanlarnda incelenmitir. Bu almada niversite rencilerinde teknoloji bamllnn nedenleri ve sonular aratrlmtr. Aratrmann rneklemini Trkiyede niversitede eitim gren 27 Lisans rencisi oluturmaktadr. Veri toplama yntemi olarak derinlemesine grme kullanlmtr. Yaplan grmeler sonucunda teknoloji bamll nedenleri ve teknoloji bamllnn sonularn ieren iki ana tema bulunmutur. Teknoloji bamll nedenleri alt temalar; sosyal medya bamll, internet bamll, oyun bamll, gncel haber bamll ve telefon bamll olarak bulunmutur. Teknoloji bamll sonular alt temalar ise; kayg duyma, sosyal yalnzlk, zorlanma, stres, fke duyma ve umutsuzluk olarak ortaya konulmutur. Elde edilen sonular literatrle desteklenecek olup birok neride bulunulacaktr. Ayrca bu almann psikoloji, ynetim ve pazarlama asndan ok sayda katks bulunmaktadr. almann en byk snrll belirli bir blgede ayn eitim dzeyindeki kiilere uygulanm olmasdr. Gelecekteki almalar farkl kuaklara ayn sorular sorarak teknoloji bamllnn nedenleri ve sonular zerine karlatrma yapabilir. Yaplacak bu almalarda farkl temalar elde edilip edilmeyecei test edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Bamll, Sosyal Medya Bamll, Oyun Bamll, Telefon Bamll, Gncel Haber Bamll