SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilek KILI
 


Keywords:SRDRLEBLR KALKINMA HEDEFLER EREVESNDE TRKYE VE AB LKELER N ETSZLKLERN AZALTILMASI KONUSUNUN DEERLENDRLMES
 
Bu aratrmada Srdrlebilir kalknma kavramnn AB lkeleri ve Trkiye asndan deerlendirilmesi ve varolan etkilerinin aratrlmas amalanmtr. Srdrlebilir Kalknmann Ekonomik, evresel ve Sosyal Eitsizliklerin azaltlmas zerinde kurulduu ve bu nemli boyutun birbirinden soyutlanamad ileri srlmektedir. Eitsizlik uzun vadede lkeleri tehdit eden bir kavram olarak ele alnmaktadr. Birlemi Milletler (BM) tarafndan (2015) ylnda kabul edilen, Srdrlebilir Kalknma iin (2030) gndeminde, Ykselen bir ekonomi birleik bir erevede kreselleme ve finansal gelimenin getirdii gelir eitsizlii . Satn alma gcndeki eitsizlik, Frsat eitsizliinin salanmas ve ayrmcln bitirilmesi, yoksulluun ortadan kaldrlmas, Eitlii tevik eden mali ve sosyal politikalarn uygulanmas , i gcnn eitsizliklerin azaltlmasndaki pay , 2030 ylna kadar yaa, cinsiyete, engellilie ,ekonomik ve sosyal duruma , rka , etnik kkene, ya da baka bir statye bakmakszn herkesin glendirilmesi Eitsizliklerinin Azaltlmas ,Sosyal Ekonomik, Siyasi olarak Avrupa Birlii lkeleri ve Trkiye gelimelerin deerlendirilmesi amalanmtr. . Sonu olarak: Eitsizliklerin AB ve Trkiye baznda azaltlmasnn karlatrlmas ve iyiletirme almalar ele alnmaktadr. Analizde AB istatstik Ofisi (EUROSTAT) verileri baz alnarak gerekletirilmitir. 2015-2020 yllar arasndaki verilerden kriterler elde edilerek, oklu Karar Verme yntemlerinden deerlendirme iin AHP bulank yntem kullanlmaktadr . Trkiye statistik Kurumu (TUK ) verilerinden de faydalanlmtr . Ayrca almada baka kaynaklardan verilere de yer verilmitir. ANAHTAR KELMELER: Srdrlebilir kalknma, AHP bulank yntem, ok kriterli karar verme yntemi , ETSZLK KAVRAMI, Frsat Eitsizlii

Anahtar Kelimeler: Srdrlebilir kalknma, AHP bulank yntem, KKV