SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sreyya KOVACI
 


Keywords:REEL EFEKTF DVZ KURU, ENFLASYON VE DI TCARET ARASINDAK LK
 
Satn alma gc karlnda lkeler arasnda mal ve hizmet deiimini ifade eden d ticaret genellikle rezerv para olarak kabul edilen para birimleri ile gerekletirilmektedir. lkenin d ticaretinde nemli yeri olan lkelerin para birimlerinden oluan sepete gre ulusal parann arlkl ortalama deerine nominal efektif dviz kuru ad verilmektedir. lkelerin paylar, ikili ticaretler gz nnde buldurularak belirlenmektedir. Reel efektif dviz kuru, nispi fiyat etkilerinin nominal efektif dviz kurundan arndrlmasyla elde edilmektedir. Reel efektif dviz kuru ayn zamanda, lkeler arasndaki nispi fiyat veya maliyetler hakknda bilgiler ierdii iin ekonomilerin rekabet glerinin deerlendirilmesini salayan nemli makroekonomik gstergelerden birisidir. Dviz kuru, ihracat ve ithalat etkileyen faktrlerden birisidir. Dviz kurunda deiimler, lke ekonomilerinde girdi kullanmnda da baml bir yap bulunduunda, fiyat istikrarn olumsuz etkilemektedir. Dviz kuru bu sebeple lkenin ekonomik performans gstergeleri asndan olduka nemli bir yere sahiptir. Bu almada, Trkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasndan elde edilen aylk verilerle Trkiye ekonomisinde 2013 ylndan gnmze reel efektif dviz kuru, enflasyon, ihracat ve ithalat ilikisini incelemek amalanmaktadr. almada zaman serisi analizi teknikleri kullanlarak sonular elde edilecektir. Reel efektif dviz kurunun enflasyon, d ticareti etkilemesi beklenmektedir. Temel sonulara gre Trkiye ekonomisinde dviz kurunun enflasyonu ve d ticareti etkiledii bulgularna eriilmitir. Temel sonular kapsamnda, dviz kurunda istikrarn ekonomik aktrler iin olduka nemli olduu bu sebeple kurdaki deimelere fiyat istikrar ve d ticaret gstergeleri ynnden kaytsz kalnamayaca gerei teyit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: D Ticaret, Enflasyon, Reel Efektif Dviz Kuru, hracat, Zaman Serisi Analizi.