SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aya Akaray Z, Sedat EREZ
 


Keywords:POLTK BELRSZLK VE LETME KARLILII: BST MALAT SEKTRNDE FAALYET GSTEREN FRMALARA LKN BR ARATIRMA
 
Yaplan birok alma seim dnemlerinde belirsizliin arttn iaret etmektedir. Bu almada ise politik belirsizlii temsilen mahalli idare seimlerinin iletme karll zerine etkileri incelenmitir. Bu amala 2005:1 ile 2022:1 arasndaki Borsa stanbul (BST) imalat sektrnde faaliyet gsteren 198 irketin eyreklik verisi kullanlmtr. 9580 gzlemden oluan veriler panel veri yntemi ile analiz edilmi ve varsaym testleri sonucunda Driscoll-Kraay direnli standart hatalar tahmincisi tercih edilmitir. Analiz sonucunda politik belirsizlik kayna olarak gsterilen 2009 mahalli idare seimleri ile ROA, ROE ve HBK arasnda anlaml ve negatif (anlamllk dzeyleri: %1, %5, %1) bir iliki tespit edilmitir. kinci belirsizlik deikeni olarak belirtilen 2014 mahalli idare seimleri ile karllk deikenleri arasnda herhangi bir anlaml iliki tespit edilmezken 2019 ylnda gerekletirilen mahalli idare seimleri ile sadece ROE arasnda %1 anlamllk dzeyinde negatif bir ilikinin varl gzlemlenmitir. Analiz sonucunda kan anlaml negatif ilikiler nedeniyle Durnevin (2010) almasnda belirttii politik belirsizlik iletme performans zerinde negatif bir etkiye neden olur gr desteklenmektedir. Ayn zamanda 2009 ve 2019 seimlerinin iletmeler tarafndan belirsizlik unsuru olarak grld, fakat 2014 ylnda gerekletirilen seimin iletme karllnda herhangi bir belirsizlik tekil etmedii sonucu karlabilmektedir. Trkiyede politik belirsizlik ile iletme karllnn aratrld almalarn yurtd literatrne kyasla son derece az olduu gzlemlenmitir. Trkiyede yetersiz kalan boluu gidermek amacyla mahalli idare seimlerini politik belirsizlik kayna asndan ele alarak bu alma yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Karllk, Politik Belirsizlik, Mahalli dare Seimleri