SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine ENBABAOLU DANACI
 


Keywords:SEL PAZARLAMA FAALYETLER: DUYGUSAL BALILIK VE DEERLER KAPSAMINDA KAVRAMSAL BR DEERLENDRME
 
nsan kaynaklar ynetimi ve hizmet pazarlamasnn btnletirilmesiyle geniletilen isel pazarlama, iletme iinde alanlar iin uygulanan pazarlama faaliyetleridir. almayla amalanan, isel pazarlama uygulamalarnn duygusal ballk ve i deerlerine etkisinin olup olmadnn aratrlmasdr. Yaygn isel pazarlama uygulamalarn da sklkla vurgulayan bu almada, ilgili literatrn kavramsal olarak incelenmesi tercih edilmitir. Pazarlama uygulayclar, isel pazarlama programn rn, fiyat, tutundurma ve datm konularnda da dzenlemelidir. sel pazarlama uygulamalaryla daha fazla iselletirilen mal, hizmet ve fikir d mteriye pazarlanrken daha etkili bir alma gerekletirilmektedir. Ayrca iletmeler, isel pazarlamay kullanarak, yani ynetim ve alanlar arasnda etkili iletiim yoluyla igcn devreye sokmaldrlar. Formal ya da informal iletiim, isel pazarlamann nemli bir bileenidir. Tm hiyerarik seviyelerde gl ilikilerin kurulmas, btnleik pazarlama iletiimi noktasnda isel pazarlama faaliyetlerinin gerekletirilmesiyle salanmaktadr. alanlara pazarlamay ifade eden isel pazarlama uygulamalar, sadece d mterilere odaklanmaktan syrlarak, i yaplara da odaklanmaya doru bir harekettir. yle ki isel pazarlama, baarl bir dsal pazarlama gerekletirmek iin n koul olarak ifade edilmektedir. Tm deerlendirmeler nda, alanlarn performanslarn deerlendirme ve baarl almalarn dllendirme, iletmeye ynelik olarak alanlarn nerilerini dikkate alma gibi isel pazarlama uygulamalar i mterilerin yani alanlarn duygusal ballklarn ve ie kattklar deerlerini artracaktr. Bu balamda, alanlarn i deerleri ve duygusal ballklarnda, isel pazarlama uygulamalarnn zellikle tutum ve davran gelitirmedeki nemi anlalmtr.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: sel pazarlama, rgtsel ballk, Duygusal ballk, deerleri.