SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ecem BREK DLSZLER, Cevriye YKSEL YILDIRIM
 


Keywords:GELR DAILIMI ETSZL VE EKONOMK BYME LKS: SELM AB LKELER ZERNE BR UYGULAMA
 
Kresellemenin hzlanmasyla birlikte, gelir dalm adaletsizlii tm dnya lkelerini etkileyen nemli bir sosyoekonomik problem olarak ortaya kmaktadr. Gelir eitsizlii, lke geliimini olumsuz etkileyerek, ekonomik istikrarszla sebep olmakta, lkede toplumsal adaletin ve barn salanmasn engellemektedir. Gnmzde, gelir dalm adaletsizlii hem ulusal hem uluslararas dzeyde lkelerin kar karya kald nemli sorunlardan biridir. Gelir dalmnda ortaya kan artn, ekonomik byme ve makroekonomik istikrar zerinde nemli etkilerinin olduu kabul edilmektedir. nk lkeler arasnda ve lke iinde gelir dzeyi arasndaki uurum bireylerin en temel ihtiyalarndan bile yoksun kalmasna neden olabilir. Gelirin paylalmasna etki eden eitli unsurlar sz konusudur. rnein, byme sonucunda ortaya kan gelir artlar eitsiz bir ekilde paylalarak lke iindeki gelir dalmn bozabilir. Benzer biimde enflasyonist sre, sabit gelirlilerin kazanlarn erozyona uratarak gelir dalmn bozucu bir etkide bulunabilir. Bte politikalar ve d ticaret uygulamalarnn da gelir dalm zerinde olumlu ya da olumsuz etkileri sz konusudur. Byme, enflasyon, bte ve d ticaret rneinde olduu gibi dier iktisadi deikenlerin de gelir dalm zerinde nemli etkileri bulunmaktadr. Bu almann amac, 2004-2019 yllar arasnda seilmi 10 AB lkesi iin, gelir dalm eitsizliini gsteren en nemli ltlerden biri olan Gini katsays ile ekonomik byme arasndaki ilikiyi incelemektir. Bu kapsamda almada deikenler arasndaki ilikiyi tespit etmek iin panel veri analizi yntemlerinden yararlanlmtr. Elde edilen bulgular ile literatrde sonular karlatrlarak politika yrtcler iin nerilerde bulunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Gelir Dalm Eitsizlii, Gini Katsays, Ekonomik Byme, AB lkeleri