SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Leyla BATAN TKE, Mine ZMCOLU
 


Keywords:FOSL ENERJ KAYNAKLARI PAZARINDA BRICS LKELER VE TRKYENN DI TCARET NCELEMES
 
18. yzylda balayan endstrileme dnemi ile birlikte toplumlarda insan gcnden ziyade makine gcnn kullanmna doru bir gei yaanmtr. Bu srete toplumlarn sanayi faaliyetlerinin devam edebilmesi, snma ve aydnlanma gibi temel ihtiyalarn dahi karlanmas iin enerji kaynaklarna verilen nem gn getike artmaktadr. lerin yapl ekillerinin deimesi youn bir ekilde enerji kaynaklarnn kullanld bir ortam oluturmutur. Enerji, kresellemeyle birlikte dnya politikalarn ekillendiren bir unsur haline gelerek toplumlarn ekonomik adan kalknmasn destekleyen btn sektrlerin temel girdisi olarak kabul edilmektedir. inde bulunduumuz bu srete toplumlarn birbirine stnlk kurabilmesi, rekabet avantaj elde edebilmesi iin enerji kaynaklarna sahip olmas veya bu kaynaklara kesintisiz, ucuz, gvenilir ve evreye zarar vermeden ulaabilmeleri gerekmektedir. Bu gerekelerden dolay enerji piyasalarna ve ticaretine verilen nem de artmtr. Enerji kaynaklar fosil kaynaklar ve yenilenebilir kaynaklar olmak zere iki ayrmda incelenmektedir. Fosil kaynaklar, ieriinde yksek miktarda karbon barndran kaynaklardr ve kmr, petrol, doalgaz olmak zere gruba ayrlmaktadr. Yenilenebilir enerji kaynaklar ise jeotermal, gne, rzgar, hidroelektrik, hidrojen, biyoktle, dalga ve gel-git enerjisi olarak snflandrlmaktadr. Fosil kaynaklarn dnyada eit dalma sahip olmamas da gz nnde bulundurularak enerji kaynaklarna eriimde yaanan eitsizlik sorununu alternatif kaynak kullanm ile zebilecek politikalara arlk verilmesi gerekmektedir. Bu durum yaktlar arasnda da rekabetin gelimesine ortam hazrlamaktadr. Bu almada fosil enerji kaynaklarnn BRICS lkeleri ve Trkiye zelinde 2010-2021 yllar arasndaki d ticaretinin durumu incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fosil Enerji, Brcs lkeleri, Enerji Pazar, D Ticaret