SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Grkan ALMAUR, Hseyin DATAN, Meryem AYSN, Fatmanur ORAL
 


Keywords:FRMALAR ARASINDAK REKABETN OYUN TEORS ARACILIIYLA NCELENMES
 
Kresellemeyle birlikte rekabet her alanda gn getike artmaktadr. Avrupa tarz ikinci nesil kahve kltrnn yaygnlamas ve benimsenmesiyle birlikte uluslararas ve ulusal kahve zincirlerinin saysndaki art, yerel kahve iletmelerinin rekabet edebilirliini gletirmektedir. Rekabetin artt bu pazarda yerel kahve iletmelerinin varlklarn srdrebilmeleri ancak doru stratejilerin seilmesi ile mmkn olacaktr. letmeler, strateji gelitirirken kendi kararlarnn yan sra rakiplerinin hamlelerini de dikkate almaldrlar. Bu stratejilerin belirlenmesinde oyun teorisi matematiksel bir ara olarak karmza kmaktadr. Bu almada oyun teorisinden faydalanlarak iletmelerin hangi stratejilerde ne kt, hangi stratejilerini gelitirmeleri gerektii ve tketici beklentilerinin ne dzeyde karlandn belirlemeye ynelik sfr toplaml ve sfr toplaml olmayan oyunlar kurgulanmtr. Uluslararas, ulusal ve yerel kahve iletmelerinin birbirleri ile rekabet eden firmalar olarak ele alnd almada oyunlar, rakipler arasnda ne kan stratejilerin belirlenmesi zerine kurgulanmtr. Bu stratejiler: Strateji 1: Kahve ile ilgili zellikler, Strateji 2: letme-mekn ile ilgili zellikler, Strateji 3: letmenin kahve dndaki mens ile ilgili zellikler, Strateji 4: Sunum ile ilgili zellikler, Strateji 5: Fiyat olarak belirlenmitir. Oyunlarn zmleri ile oyunun dengesi elde edilmi, her kahve iletmesi iin en kazanl strateji bulunmutur. Tketicilerin tercihleri dorultusunda kahve tercihinde ne kan zellikler seilmitir. Bu almayla kahve iletmelerine yeni rn grubu belirleme ve yeni rn gelitirme hakknda stratejiler nerilmitir. Ayrca iletmelerin hangi zelliklerde ne kt, hangi zelliklerinin rakip iletmeler karsnda zayf kald belirlenmi ve optimal strateji nerileri sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Oyun Teorisi, Sfr Toplaml Oyun, Sfr Toplaml Olmayan Oyun, Rekabet