SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Muhammet KOCAMAN, Fatma PAMUKU
 


Keywords:COVD-19 PANDEMSNN BORSA STANBULDA LSTELENEN FRMALARIN SERMAYE YAPILARI ZERNDEK ETKS
 
Sermaye yaps konusu finans alannda geni bir ekilde incelenmektedir. Birok almada sermaye yaps kararlarnn firmalarn performans zerindeki etkisi incelenirken; baz dier almalarda Kresel Finansal Kriz (2007-2008), Kresel Domuz Gribi Salgn (2009) ve dviz krizleri gibi farkl krizlerin sermaye yaplar zerindeki etkileri incelemektedir. Bu almada ise, 2005-2021 yllarna ait eyrek dnem finansal tablo verileri kullanlarak Borsa stanbulda yer alan halka ak ve finansal olmayan Trk firmalarnn sermaye yaplarnn COVD-19 pandemi krizinden nasl etkilendii kefedilmeye allmtr. Sermaye yapsn ifade etmek amacyla firmalarn ksa vadeli, uzun vadeli ve toplam borlarnn toplam varlklara blnerek hesapland farkl kaldra oran baml deiken olarak kullanlrken; sermaye yaps belirleyicilerinden firma bykl, firma karll, varlk yaps, firma likiditesi, byme frsatlar ve firma riski gibi firmaya zg deikenler bamsz deiken olarak kullanlmtr. Covid-19 pandemi krizinin etkisini lmek amacyla, pandeminin etkisinin ilk defa finansal tablolara yansd 2020 ylnn 2.eyrei ile lkemizde pandemi kstlamalarn kaldrld 2021 ylnn 2. eyreini kapsayan dnem aral kullanlarak oluturulan Covid-19 kukla deikeninden yararlanlmtr. Driscroll-Kraay standart hatalar tahmincisi kullanlarak yaplan sabit etkiler panel veri analiz sonularna gre Covid-19 pandemi krizinin tm kaldra oranlar zerinde anlaml ve negatif etkisi olduu yani firmalarn pandemi dneminde daha az bor kullanma eilimde olduu sonucuna ulalmtr. Ayrca pandemi ncesi ve pandemi dnemlerinde, sermaye yaps belirleyicilerin nasl farkllat sorusuna aranan cevap neticesinde firma byklnn pandemi ncesi dnemde toplam kaldra ve uzun vadeli kaldra oranlar zerindeki anlaml ve pozitif ynde olan etkisinin pandemi dneminde farkllaarak anlaml fakat negatif ynde etkisi olduu sonucuna ulalmtr. Bununla birlikte firmalarn varlk yapsnn Covid-19 pandemisinden bamsz olarak uzun vadeli kaldra zerinde anlaml ve pozitif ynde etkisinin olduu; ksa vadeli kaldra zerinde ise anlaml ve negatif ynde etkisinin olduu grlm fakat pandemi dneminde varlk yapsna ait katsaylarn pandemi ncesi dnemki katsaylara (ksa vadeli kaldra zerindeki etkisi -0,198den -0,104e ve uzun vadeli kaldra zerinde 0,075ten 0,055e) kyasla dt gzlemlenmitir. Bu durum varlk yaps ile ksa ve uzun vadeli kaldra arasndaki ilikinin COVID-19 pandemisinden byk lde etkilendiini gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye yaps, Covid-19 Pandemi, Sermaye Yaps Belirliyicileri, Panel Veri Analizi