SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilara AYLA, Kezban AYRAN CHAN
 


Keywords:BRICS-T LKELERNDE HZMET SEKTR KATMA DEER ZERNE NCEL BR ARATIRMA
 
Hizmet sektr katma deerini aklamak zere hazrlanan bu almada 1990-2021dnemini kapsayan veriler ile BRICS-T lkeleri iin panel veri analizinden yararlanlmtr. Bu kapsamda almada hizmet sektr katma deeri, sanayi sektr katma deeri, insani gelime endeksi ve nfus art oran verileri kullanlmtr. Deikenler arasndaki ilikileri belirlemek zere uygulanan analizlerde yatay kesit bamll ve homojenite testleri uygulanmtr. Deikenlerin yatay kesit bamll iermeleri ve heterojenliin sz konusu olmas nedeniyle duraanlk tespiti iin PANICCA panel birim kk testi kullanlmtr. Tm deikenlerin fark duraan olduklarnn belirlenmesi zerine ise panel ebtnleme testlerinin uygulanmasna karar verilmitir. Uygulanan Pedroni (1999, 2004) ve Gengenbach, Urbain ve Westerlund (2016) ebtnleme testleri sonucunda deikenler arasnda uzun dnemde birlikte hareketlilik ieren bir ilikinin olduu belirlenmitir. Bu ilikinin uzun dnemde ne ynde ve ne miktarda gerekletiinin tespiti amacyla II. Kuak DOLSMG tahmincisinden yararlanlmtr. Uzun dnem katsaylarn tahmininde uygulanan DOLSMG analizinin panel bazl sonularna gre sanayi katma deeri, insan gelime endeksi ve nfus art orannn hizmet sektr katma deeri zerinde anlaml etkilere sahip olduu belirlenmitir. Bununla birlikte sanayi katma deeri ve nfus art orannn hizmet sektr katma deeri zerinde negatif, insani gelime endeksinin ise pozitif bir etkiye sahip olduu tespit edilmitir. Ayrca lke baznda elde edilen sonular incelendiinde Hindistan hari dier tm lkelerde sanayi katma deerinin hizmet sektr katma deeri zerinde negatif, insani gelime endeksinin ise tm lkelerde pozitif etkili olduu belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Sektr Katma Deeri, nsani Gelime Endeksi, Panel Ebtnleme, BRICS-T lkeleri