SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gonca YZBAI KN
 


Keywords:AR-GE VE NOVASYON FAALYETLERNIN EVRE ZERNDEK ETKLER: AB LKELER VE TRKYE
 
inde bulunduumuz bilgi a sonu grnmeyen ve gelitike derinleen zelliktedir. Bilgi toplumu AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin dinamikleri ile meydana gelmitir AR-GE faaliyetleri inovasyonlarn temelini oluturan ve teknolojide ilerlemeye yol aan faaliyetlerdir. Bilgi ann devam etmesiyle, gnmzde evre sorunlar da ayyuka kmtr. Gerek hava ile ilgili iklim koullar gerek kara ve su kirlilii makro lde lkeleri yakndan ilgilendirmektedir. Havada, suda ve evrede artan atklar sonucu doa geri dn olmayan bir yolda ilerlemektedir. Bu hasarlar bata iklim deiiklii olmak zere bioeitliliin azalmas, scakllarn ar artmas gibi birbiriyle balantl birok felakete yol amaktadr. Yaplan AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin evreye duyarl olarak yaplmas gerekmektedir. Son yllarda evreye duyarl bu faaliyetler artmtr. Bu nedenle AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin yllar ierisinde evre ile olan ilikisi almann amacn oluturmaktadr. Bu kapsamda AB lkeleri ve Trkiyenin AR-GE ve inovasyon deikenleri ile evre faktr deikenleri arasndaki kanonik korelasyon analizi ile incelenmitir. 2010 ve 2020 yllarna ait veriler kullanlarak sz konusu yllar iin ayr ayr kanonik korelasyon analizi uygulanmtr. alma da kullanlan AR-GE ve inovasyon AR-GE harcamalarnn genel devlet harcamalarndaki pay, inovatif giriimlerin says olarak belirlenmitir. evre faktr deikenleri olarak ise ambalaj atklar yzdesi, sera gaz emisyon oranlar ve sulardaki kirlilik oran gstergeleri kullanlmtr. Elde sonular bu faaliyetlerin en fazla havay etkilediini ve 10 yllk sre zarfnda ilikinin gcnn az bir oranda dtn gstermektedir

Anahtar Kelimeler: Kanonik Korelasyon Analizi, novasyon, evre, klim Deiiklii.