SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nurullah TA
 


Keywords:ADL PERFORMANS DEERLENDRLMES ALGISININ RGTSEL ADALET VE RGTSEL BALILIK AISINDAN NEMNDE KUAKSAL FARKLILIKLAR ZERNE BR DEERLENDRME
 
Deien alma artlar, gerek alanlara gerekse de rgtlere farkl sorumluluklar yklemektedir. Bir kuruluun stratejik hedeflerine ulamas iin organizasyon asndan insan kaynann etkin ynetimi kadar alanlar asndan da iin kendilerini tatmin dzeyi nemlidir. Yksek i tatmini iin sevilme boyutunu, dolaysyla da alann ie balln yanstr. Gnmzde; alanlar, performanslarn en st seviyede tutmalarna katk sunacak adil alma artlar ve karar srelerine dahil edilmeyi talep ettii bir ortam; rgtler ise, kendilerine ball yksek ve ortak kimlik tayacak sadk alanlarnn olmasn talep etmektedir. Bu iki beklentinin karlanma derecesi, alan ve iveren ibirliinin devam asndan nemlidir. alanlarn performanslarnn deerlendirilme memnuniyeti ve bu konudaki adil olunduu algs, rgtsel ballklar ve nihayetinde de ilgili iteki devamllklarn etkilemektedir. Bu etki, gelien teknolojinin de yardmyla, zellikle sosyal deiimin hzla ilerledii ve farkl kuaklarn ayn iyerlerini paylat bu dnemlerde daha hissedilebilir olabilmektedir. Deer ve davransal olarak ekonomik, sosyal ve kltrel benzerlikler gsteren kuaklarn rgtlerde gsterdikleri davranlarn doru tahlil edilmesi ve bunlarn etkin ynetilebilmeleri ok sayda alan bulunan organizasyonlarda rgtn baars ve devamll noktasnda nemlidir. Uzaktan alma yeteneklerinin az olduu X kua ile esneklie ve hzl baarya nem veren Y kua ve yeni trendleri takip eden son derece rekabeti Z kuann bir arada almas ve altrlmas bir takm zorluklar barndrmaktadr. Dolaysyla, farkl kuaktaki bu kiiler ve onlarn alma hayatna bak alar ve iten beklentileri, iverenlerin ayn i iin farkl ie ballk stratejilerini ayn anda yrtmelerini zorunlu klmaktadr. Bu almada; alanlarn performanslarnn deerlendirilme srecindeki adil olunduu alglarnn, rgtsel adalet ve rgtsel ballk hususlarnda farkl kuaklar asndan nemi irdelenmitir.

Anahtar Kelimeler: rgtsel Adalet, Performans Deerlendirme Memnuniyeti, ten Ayrlma, rgtsel Ballk, XYZ Kuaklar