BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim MERT
MUHASEBE EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMASINDA ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM: DİJİTALLEŞME VE MODERN YÖNTEMLER
 
Arka plana baktığımızda, eğitim metodolojilerinin ve eğitime genel yaklaşımın, muhasebe profesyonelleri gelecekteki ihtiyaçlara yönelik eğitmede temel bir rol oynadığını görebiliriz. Dijitalleşme ve hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşanan değişimler işletmeleri ve pazarları doğrudan etkilemektedir. Bu makale, muhasebe eğitimine modern teknolojilerin uyarlanması ve kullanılması durumunu incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, mesleki uygulamalardan gelen talebe cevap verebilmek için muhasebe eğitim müfredatında hangi materyallerin dahil edilmesi gerektiğini gözlemlemeye çalışmaktadır. Araştırmanın yöntemi olarak, bu makalede geleceğin muhasebecilerini modern dünyaya hazırlamak için muhasebe müfredatının değiştirilmesine yönelik ihtiyaçlarla ilgili araştırma sorularını cevaplanmaya çalışmaktadır. Araştırma sorularına cevap bulmak için bir literatür tarama protokolü hazırlanmış ve literatür taraması uygulaması bu protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada odaklanılan araştırma soruları aşağıda verilmiştir: Soru 1: Muhasebe eğitiminin planlanmasında dijital gelişmelereden yararlanmanın bir yolu var mı? Soru 2: Muhasebede mevcut eğitim ve öğretim dijital çağa geçme olasılığını karşılıyor mu? Soru 3: Dijital çağda muhasebe mezunlarının sahip olması gereken yetkinlikler ve sergiler nelerdir? Makalenin bulguları, yeni geliştirilen teknolojilerin üniversitelerdeki eğitimin muhasebe müfredatına kısmen uyarlandığını ortaya koymaktadır. Muhasebe müfredatlarında yeni teknolojilerle desteklenecek önemli eğitim kurumları bulunmaktadır. Çalışma, belirli bölgelerdeki muhasebe müfredatının öğrencilere veri modelleme, etiketleme hakkında bilgi vermediği ve XBRL (Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili-Extensible Business Reporting Language) gibi araçların muhasebe öğrencilerine tanıtılmadığı sonucuna varmıştır. Çalışma ayrıca veri analitiği, makine öğrenimi yapay zekası, iç kontrol ve modern raporlama teknikleri gibi yetkinlik ve becerilerin muhasebecilerin dijitalleşen dünya üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasını sağlayacağı sonucuna varıyor.

Anahtar Kelimeler: Muhasebede dijitalleşme, muhasebede bilgi teknolojisi, muhasebe eğitimi müfredatı 


Keywords: