BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gonca YÜZBAŞI KÜNÇ
BULANIK KÜMELEME İLE TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN TARIMSAL ÜRETİM GÖSTERGELERİ İLE BİR UYGULAMA
 
Tarımsal üretim ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından birisidir ve ülke içi ve ülke dışı birçok faydaya sahiptir. Dünya'da artan nüfusa paralel olarak tarım ürünlerinde de önemli artışlar meydana gelmektedir. Tarımsal üretim, Türkiye ekonomisi ve ihracatı için oldukça önemli bir faktördür. Tarım ülkesi olan Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli oldukça fazladır. Bu potansiyelin tamamı kullanılmamasına rağmen tarımsal üretim ile ciddi anlamda gelir elde edilmektedir. Her bölge kendi iklim ve kara koşullarına göre farklı üretim yapmaktadır. Tarımsal üretim açısından Türkiye kendi içerisinde yetkinliğe sahip yedi ülkeden birisidir. Uluslararası anlamda, ekonomik açıdan ilişkilere bakıldığında Türkiye tarım sektörü önemli bir konumda yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki illerin tarımsal üretimleri çalışmada incelenmiştir. İllerin tarımsal üretim özelikleri açısından benzerlikleri ya da farklılıkları araştırılmıştır. Çalışmada yüksek tarımsal üretim potansiyeline sahip olan Türkiye’deki illerin bulanık kümeleme analizi ile tarımsal üretim göstergeleri açısından gruplanması amaçlanmaktadır. Belirlenen değişkenlere göre birimlerin gruplandırılması kümeleme analizinin temel mantığını meydana getirmektedir. Bulanık kümeleme de ise üyelik olasılıklarının toplamı daima 1 olmak üzere, bir birimin bir kümede olma olasılığı tüm olası kümeler arasında 0 ile 1 arasında değişmektedir. Bulanık kümeleme uygulamasında kullanılmak üzere tarımsal üretim değişkenleri olarak bitkisel üretim değerleri, üretim miktarları ve hayvansal üretim değerleri ve üretim miktarları kullanılmıştır. Çalışma da elde edilen sonuçlar tarımsal üretim açısından illerin birbirlerine olan benzerliklerini gruplandırarak göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Kümeleme, İstatistik, Ekonomi, Tarım 


Keywords: