BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurullah TAŞ
AKILLI ŞEHİR SAHİPLİĞİ BAKIMINDAN ÜLKELERİN COVİD-19 PANDEMİSİNE KARŞI PROAKTİFLİK HALİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Günümüzde şehirler, paydaşlarının konfor ve gelişmişlik seviyelerini arttırmaya çalışan bir dönüşüm geçirmektedirler. Teknolojinin öncü olduğu bu dönüşüm, yaşam alanları açısından akıllı şehirlerin inşa edilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu süreçte kentsel etkileşim olanaklarının artması, bir yerleşim yerinde yaşanan olumlu gelişmelerin diğer yerlere de hızla yayılması fırsatını sunarken olası olumsuz bir olayın ise kısa zaman içerisinde farklı yaşam alanlarında görülmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu olası olumsuz etkilerden birisi de salgın hastalıklardır. Aralık 2019’da, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkışından itibaren kısa zamanda epidemik bir hal alan Covid-19, 01.08.2022 tarihi itibariyle; 584.291.071 onaylanmış vaka, 6.435.862 ölüm ve 12.357.996.645 aşılama sayıları ile tüm dünyayı etkilemektedir. Bu çalışmada, Covid19’ un başladığı tarihte yapılan IESE Cities in Motion Index (CIMI)- 2019’ da değerlendirilen şehirler üzerinden ülkelerin akıllı şehir sahipliği ve bu sahipliğe göre de toplam CIMI puanları elde edilmiştir. 01.08.2022 tarihi itibariyle toplam vaka, iyileşme, ölüm, aşılama ve test sayılarına göre en çok ve en az akıllı şehir sahipliği olan ülkeler ve Türkiye özelinde ülkelerin Covid19’ dan etkilenme ve bu salgına hazır olma durumları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, ülkelere birlikte bakıldığında; ölüm sayısı açısından en yüksek ilk 10 sıralaması içerisinde CIMI puanı yüksek olan 7 ülke; aşılama açısından bakıldığında en yüksek ilk 10 sıralaması içerisinde CIMI puanı yüksek olan 6 ülke; aktif vaka sayısı açısından en yüksek ilk 10 sıralaması içerisinde CIMI puanı yüksek olan 2 ülke ve toplam yapılan test sayısı açısından en yüksek ilk 10 sıralaması içerisinde CIMI puanı yüksek olan 3 ülkenin yer aldığı görülmektedir. Aktif vaka sayısı ve toplam test sayısında ön sıralarda yüksek CIMI puanına sahip daha az ülke yer almaktayken; ölüm ve aşılama oranlarında ise yüksek CIMI puanlı daha fazla ülke ilk sıralarda gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid19, Akıllı Şehirler, Akıllı Ülkeler 


Keywords: